Cannabis verbetert slaap bij patiënten die lijden aan depressie of angst

23 mei 2022

Wetenschap/Mens: Cannabis verbetert slaap bij patiënten die lijden aan depressie of angst

In een onderzoek met 100 patiënten die lijden aan depressie, 463 die lijden aan angst en 114 die lijden aan depressie en angst, die gegevens verstrekten via een tracking app, werd het gebruik van cannabis geassocieerd met een betere slaap. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Mood Disorders Program en de Women’s Health Concerns Clinic in Hamilton, Canada. Er werden in totaal 8476 sessies geregistreerd.

 

Over het algemeen werd cannabis in alle groepen als doeltreffend ervaren, ongeacht leeftijd en geslacht. Gedroogde bloem en orale olie werden gerapporteerd als de meest gebruikte en meest doeltreffende productvormen. In de depressiegroep werden alle variëteiten als doeltreffend ervaren en uit vergelijkingen tussen variëteiten bleek dat indica-dominante, indica hybride en sativa-dominante variëteiten significant doeltreffender waren dan CBD-dominante variëteiten. Bij angst en comorbide aandoeningen werden alle stamcategorieën als doeltreffend ervaren zonder significante verschillen tussen de stammen.

(English)

Science/Human: Cannabis improves sleep in patients suffering from depression or anxiety

 

In a study with 100 patients suffering from depression, 463 suffering from anxiety and 114 suffering from depression and anxiety, who provided data by a tracking app, the use of cannabis was associated with improved sleep. The study was conducted by researchers of the Mood Disorders Program and Women’s Health Concerns Clinic in Hamilton, Canada. There were a total of 8476 recorded sessions.

Overall, cannabis was perceived to be efficacious across all groups, regardless of age and gender. Dried flower and oral oil were reported as the most used and most efficacious product forms. In the depression group, all strains were perceived to be efficacious and comparisons between strains revealed indica-dominant, indica hybrid and sativa-dominant strains were significantly more efficacious than CBD-dominant strains. In anxiety and comorbid conditions, all strain categories were perceived to be efficacious with no significant differences between strains.

Kuhathasan N, Minuzzi L, MacKillop J, Frey BN. An investigation of cannabis use for insomnia in depression and anxiety in a naturalistic sample. BMC Psychiatry. 2022;22(1):303.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook