Eindrapport onderzoek toepassing van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) bij o.a. thuisteelt cannabis

15 oktober 2021

11/10/2021 Schriftelijk overleg met betrekking tot de wet Damocles

volledig PDF schriftelijk overleg nds-999738

Volgens de leden van de D66-fractie roept de toepassing van de sluitingsbevoegdheid ook vragen op over de verhouding tussen bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving van drugsbezit. Onder de handelshoeveelheid vervolgt het OM in principe niet.17 Bij softdrugs is dat het geval als de hoeveelheid drugs niet de handelshoeveelheid van 5 gram of 5 hennepplanten overstijgt. Bij harddrugs gaat het om 0,5 gram.18 Deze leden vragen de minister of hij bereid is de bestuursrechtelijke handhaving in het licht van de Wet Damocles juridisch gelijk te trekken met dit handhavingsbeleid, oftewel: waarom wordt ook bij toepassing van de Wet Damocles niet bij vijf planten of minder – eventueel aangevuld met andere (veiligheids)eisen – voor een gedoogbeleid gekozen? Verder vernemen zij graag van de minister welke uitzonderingen voor thuisteelt in andere landen bestaan.

Bovendien zijn zij geïnteresseerd om meer te horen van de minister over de regeling voor thuiskweek ten behoeve van medicinaal gebruik, zoals die in Tilburg geldt.

 

In Thailand mag men nu 6 cannabisplanten per huishouden kweken na versoepeling regels

In Argentinië staat men de verkoop van cannabis in de apotheek en thuisteelt toe

Malta wil burgers toestaan 4 cannabisplanten per huishouden te kweken

Zuid-Afrika: Hooggerechtshof staat gebruik en thuisteelt van cannabis toe in privésfeer

Regering van Luxemburg krabbelt terug bij legalisering cannabis, verkoop blijft illegaal

Thuiskweek voor eigen gebruik wordt legaal!

9/9/2021

Michel van Nispen van de SP en Joost Sneller van D66 hebben kamervragen gesteld naar aanleiding van een huisuitzetting van een 34 jarige autistische patiënt door 1 wietplant

Dat de Wet Damocles toegepast wordt bij patiënten die cannabis als medicijn gebruiken is onmenselijk! Waar is de menselijke maat gebleven. Hebben zij geen recht op kwaliteit van leven? Als je hier mee te maken krijgt, neem dan altijd een advocaat met verstand van zaken, die dit voorkomt.

Op 7 september is onderstaand rapport gepubliceerd, ingediend door F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, betreffende wet Damocles.

In de motie BuitenwegVanNispen verzoekt de Tweede Kamer de regering om de toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet te monitoren en haar driejaarlijks te informeren over de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van die toepassing alsmede de gevolgen daarvan voor betrokkenen. 

In een plenair debat in de Eerste Kamer wordt daarnaast om opheldering gevraagd over het aantal keren dat burgemeesters gebruik maken van de bevoegdheid in artikel 13b
Opiumwet, het aantal keer dat betrokkenen in bezwaar en (hoger) beroep gaan, de wijze van toepassing door burgemeesters en de manier van toetsing door rechters.2 Het doel van voorliggend onderzoek is om in deze informatie te voorzien.
In de volgende paragraaf gaan wij kort in op de totstandkoming en betekenis van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet (par. 2). In paragraaf 3 bespreken wij de verschillende deelvragen die centraal staan in dit onderzoek. Vervolgens gaan wij in op de onderzoeksmethoden en de onderzoeksopzet (par. 4). Dit hoofdstuk sluiten we af met een overzicht van de verschillende hoofdstukken in het onderzoeksrapport (par. 5).

Hieronder kan je het geheel in PDF lezen.