Orale cannabispreparaten kunnen helpen bij migraine

31 augustus 2021

Wetenschap/Mens: Orale cannabispreparaten kunnen helpen bij migraine volgens een retrospectieve analyse

In een retrospectieve analyse van gegevens van patiënten met chronische migraine, die orale preparaten van 3 cannabissoorten kregen, nam de pijnintensiteit af, terwijl het aantal migrainedagen niet significant veranderde. De patiënten kregen dagelijks orale preparaten van de cannabissoorten FM2, Bedrocan of Bediol® tot 6 maanden. De analyse werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Modena en Reggio Emilia, Italië.

Het aantal migrainedagen veranderde niet significant na de 3e en de 6e maand in vergelijking met de uitgangswaarde. De pijnintensiteit, het gebruik van acute medicatie en het aantal dagen per maand waarop patiënten ten minste één acute medicatie gebruikten, namen significant af in vergelijking met de uitgangswaarde. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen patiënten die nog steeds een preventieve behandeling voor chronische migraine gebruikten en patiënten die dat niet deden. Verschillende orale cannabinoïde preparaten vertoonden een vergelijkbare effectiviteit.

 

Science/Human: Oral cannabis preparations may be helpful in migraine according to a retrospective analysis

 

In a retrospective analysis of data from patients with chronic migraine, which received oral preparations from 3 strains of cannabis flowers, pain intensity decreased, while the number of migraine days did not change significantly. Patients received oral preparations from the cannabis strains FM2, Bedrocan or Bediol® daily up to 6 months. The analysis was conducted by investigators from the University of Modena and Reggio Emilia, Italy.

The number of migraine days didn’t change significantly after the 3rd and the 6th month when compared to baseline. The pain intensity, the acute medication consumption and the number of days per month in which patients took, at least, one acute medication, significantly decreased when compared to the baseline. No significant differences were found between patients who were still taking a preventive treatment for chronic migraine and those who weren’t. Different oral cannabinoid preparations displayed similar effectiveness.

Baraldi C, Lo Castro F, Negro A, Ferrari A, Cainazzo MM, Pani L, Guerzoni S. Oral cannabinoid preparations for the treatment of chronic migraine: a retrospective study. Pain Medicine. 2021 August 2021 [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg

Lees ook