Volgens onderzoek kan cannabis nuttig zijn voor migraine

07 juli 2020

Wetenschap / mens: volgens een klein onderzoek kan cannabis nuttig zijn voor migraine.

Volgens de resultaten van een klein onderzoek in het Jefferson Headache Center van de Thomas Jefferson University zou medicinale cannabis veelbelovend kunnen zijn voor de behandeling van hoofdpijn. De onderzoekers vonden algemene tevredenheid over medicinale cannabis, vaker gebruikt als een acute drug dan als een preventieve, en meer dan tweederde met de geïnhaleerde in plaats van de orale vorm. De studie maakte deel uit van de virtuele jaarlijkse bijeenkomst van de American Headache Society.

De studie omvatte 48 patiënten met migraine of andere vormen van chronische hoofdpijn die tussen januari en september 2019 een medicinale cannabisbehandeling kregen. In totaal vulden 28 proefpersonen een vragenlijst in via de telefoon. Van de 28 deelnemers waren er 3 gestopt met het gebruik van cannabis. Voordat 46% van de proefpersonen met cannabisbehandeling begon, consumeerde ze minstens 10 dagen per maand acute medicatie. Na het starten van de cannabisbehandeling daalde de waarde tot 25,0%. Cannabisgebruik ging gepaard met een verbetering van angst: 57,1% van de angstpatiënten meldde een verbetering van cannabisgebruik, 78,6% een verbetering van de slaap. Op een schaal van 10 was het gemiddelde cannabisgebruik 5,9 en 17,9% beoordeelde het met 10.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann laut kleiner Studie bei Migräne hilfreich sein

Medizinisches Cannabis könnte vielversprechend für die Behandlung von Kopfschmerzen sein, so die Ergebnisse einer kleinen Studie, die am Jefferson-Kopfschmerzzentrum der Thomas-Jefferson-Universität durchgeführt wurde. Die Forscher fanden eine allgemeine Zufriedenheit mit medizinischem Marihuana, einen häufigeren Gebrauch als Akutmedikament statt als Präventivmedikament und mehr als zwei Drittel mit der inhalativen statt der oralen Form. Die Studie war Teil der virtuellen Jahrestagung der Amerikanischen Kopfschmerzgesellschaft.

An der Studie nahmen 48 Patienten mit Migräne oder anderen Arten von chronischen Kopfschmerzen teil, die zwischen Januar und September 2019 eine medizinische Cannabisbehandlung erhielten. Insgesamt 28 Probanden füllten einen telefonischen Nachbefragungsbogen aus. Von den 28 Teilnehmern hatten 3 den Konsum von Cannabis eingestellt. Vor Beginn der Cannabisbehandlung konsumierten 46,4% der Probanden mindestens 10 Tage pro Monat akute Medikamente. Nach Beginn der Cannabisbehandlung sank die Rate auf 25,0%. Der Cannabiskonsum ging mit einer Verbesserung der Angstzustände einher: 57,1% der Angstpatienten berichteten von einer Verbesserung durch den Cannabiskonsum, 78,6% von einer Verbesserung des Schlafes. Auf einer Skala von 10 lag die durchschnittliche Bewertung der Nützlichkeit von Cannabis bei 5,9, und 17,9% bewerteten sie mit 10.

Science/Human: Cannabis may be helpful in migraine according to small study

Medical cannabis may have promise for managing headache pain, according to results from a small study conducted at the Jefferson Headache Center at Thomas Jefferson University. The researchers found general satisfaction with medical marijuana, more frequent use as an acute medication rather than a preventative, and more than two-thirds using the inhaled form rather than oral. The study was part of the virtual annual meeting of the American Headache Society.

The study included 48 patients with migraine or other types of chronic headache who received medical cannabis treatment between January and September 2019. A total of 28 subjects completed a follow-up questionnaire over the phone. Out of the 28 participants, 3 had stopped using cannabis. Before starting on cannabis, 46.4% of the subjects used abortive medications at least 10 days per month. After starting cannabis treatment, the rate dropped to 25.0%. Cannabis use was associated with improvements in anxiety: 57.1% who had anxiety reported improvement with cannabis use, as did 78.6% with insomnia. On a scale of 10, the average rating of cannabis’ usefulness was 5.9, and 17.9% rated it as 10.

Medscape vom 25. Juni 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook