Canada: Regering steunt Cannabisonderzoek met $25 miljoen

18 juni 2019


De federale overheid biedt bijna 25 miljoen dollar
aan voor cannabis onderzoeksprojecten in het hele land.

Bill Blair, de Minister die verantwoordelijk is voor de cannabiswetgeving, kondigde dit in Calgary aan op 22 mei.

“Deze projecten zullen proberen om de kennis die nodig is voor de ontwikkeling van een evidence-based beleid en regelgeving inzake het gebruik van cannabis te genereren“, legde hij uit.

Een deel van het geld wordt gebruikt voor de financiering van drie projecten van het onderzoek aan de Universiteit van Calgary. Een studie van Calgary onderzoekt het cannabinoïde Hyperemesis syndroom, waarin regelmatige gebruikers van de lange termijn een plotselinge intolerantie van cannabis ontwikkelen.

In een andere studie, bewustzijn van cannabis maatregelen ontworpen ter vermindering van de schade voor jongeren, en in de derde studie wordt onderzocht of het gebruik van cannabis ook een manier voor de behandeling van migraine kan worden.

Een deel van het geld wordt ook gebruikt voor het opleiden van jonge mensen over veilige consumptie praktijken.

CTV News category vom 22. Mai 2019

Deutsch

Kanada: Regierung unterstützt Cannabisforschung mit 25 Millionen Dollar

Die Bundesregierung stellt fast 25 Millionen Dollar für Cannabis-Forschungsprojekte im ganzen Land bereit. Bill Blair, der für das Cannabisgesetz zuständige Minister, gab dies am 22. Mai in Calgary bekannt. “Diese Projekte werden versuchen, das Wissen zu generieren, das für die Entwicklung nachweislich fundierter Richtlinien und Vorschriften zum Cannabiskonsum erforderlich ist”, erklärte er.

Ein Teil des Geldes wird für die Finanzierung von drei Forschungsprojekten an der Universität von Calgary verwendet. In einer Calgary-Studie wird das Cannabinoid-Hyperemesis-Syndrom untersucht, bei dem regelmäßige Langzeitkonsumenten eine plötzliche Unverträglichkeit gegenüber dem Medikament entwickeln. In einer anderen Studie sollen Aufklärung über Cannabis und Maßnahmen zur Schadensminderung für Jugendliche entwickelt, und in der dritten Studie soll untersucht werden, ob die Verwendung von Cannabis öfters eine Möglichkeit zur Behandlung von Migräne sein kann. Ein Teil des Geldes wird auch verwendet, um Jugendliche über sichere Konsumpraktiken aufzuklären.

CTV News category vom 22. Mai 2019

English

Canada: Government supports cannabis research with 25 million dollars

The federal government is earmarking nearly 25 million dollars toward cannabis research projects across the country. Bill Blair, the minister responsible for the Cannabis Act, made the announcement in Calgary on 22 May. “These projects will seek to further generate the knowledge needed to develop evidenced-based policies and regulations around cannabis use,” he said.

Part of the money will be used to fund three research projects at the University of Calgary. One Calgary study will look at cannabinoid hyperemesis syndrome, which sees regular, long-term users develop a sudden intolerance to the drug, another will look to develop cannabis education and harm-reduction messaging for youth, and the third will look at using cannabis as a way of treating migraines. Part of the money will also be used to educate youth about safe consumption practises.

CTV News category of 22 May 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany