Cannabis is effectief bij de behandeling van migraine

03 augustus 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis effectief bij de behandeling van migraine

Volgens een studie van wetenschappers van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van New Mexico in Albuquerque, VS, was het gebruik van cannabisbloemen effectief bij de behandeling van 699 migrainepatiënten. Deelnemers registreerden in 1328 sessies realtime details over hun cannabisgebruik, inclusief productkenmerken en symptoomintensiteit, op een schaal van 0 tot 10 voor en na zelftoediening voor hoofdpijn of migrainepijn.

94% van de consumenten ervaarde verlichting van de symptomen binnen een observatievenster van twee uur. De gemiddelde vermindering van de symptoomintensiteit was 3,3 punten. Onder de productkenmerken waren THC-concentraties van 10% of hoger de sterkste onafhankelijke voorspeller van symptoomverlichting. De auteurs concludeerden dat de onderzoeksresultaten “suggereren dat hele gedroogde cannabisbloemen een effectief medicijn zouden kunnen zijn om migraine en hoofdpijngerelateerde pijn te behandelen”

Wissenschaft/Mensch: Cannabis wirksam bei der Behandlung von Migräne

Laut einer Studie von Wissenschaftlern der Wirtschaftsfakultät der Universität von Neumexiko in Albuquerque, USA, war die Verwendung von Cannabisblüten bei der Behandlung von 699 Migräne-Patienten wirksam. Die Teilnehmer zeichneten in 1328 Sitzungen in Echtzeit Details ihres Cannabiskonsums auf, einschließlich der Produktmerkmale und der Intensität der Symptome auf einer Skala von 0 bis 10 vor und nach der Selbstverabreichung zur Behandlung von Kopfschmerzen oder mit Migräne verbundenen Schmerzen.

94 % der Konsumenten erlebten innerhalb eines zweistündigen Beobachtungsfensters eine Symptomlinderung. Die durchschnittliche Verringerung der Symptomintensität betrug 3,3 Punkte. Unter den Produktmerkmalen waren THC-Konzentrationen von 10 % oder höher der stärkste unabhängige Vorhersagefaktor für eine Symptomlinderung. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Studienergebnisse “nahe legen, dass ganze getrocknete Cannabisblüten ein wirksames Medikament zur Behandlung von migräne- und kopfschmerzbedingten Schmerzen sein könnten”

Science/Human: Cannabis effective in the treatment of migraine

According to a study by scientists of the Faculty of Economics of the University of New Mexico in Albuquerque, USA, the use of cannabis flowers was effective in the treatment of 699 patients suffering from migraine. Participants recorded real-time details of their cannabis use, including product characteristics and symptom intensity levels on a 0 to 10 scale prior and following self-administration to treat headache-or migraine – related pain in 1328 sessions.

94% of users experienced symptom relief within a two-hour observation window. The average symptom intensity reduction was 3.3 points. Among the product characteristics THC levels of 10% or higher were the strongest independent predictor of symptom relief. Authors concluded that study results “suggest that whole dried cannabis flower may be an effective medication for treatment of migraine- and headache-related pain.”

Stitha SS, Diviant JP, Brockelman F, Keeling K, Hall B, Lucern S, Vigild JM. Alleviative effects of Cannabis flower on migraine and headache. J Int Med, 18. Juli 2020 [im Druck]

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook