Cannabis kan effectiever zijn bij de behandeling van migraine dan de standaardmedicatie

12 december 2020

Wetenschap/mens: Cannabis kan effectiever zijn bij de behandeling van migraine dan de standaardmedicatie volgens het onderzoek.

In een online onderzoek met 161 patiënten die lijden aan migraine, werd vastgesteld dat cannabis effectief is voor symptoombestrijding. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Colorado in Boulder, VS. De deelnemers waren 589 volwassen cannabisgebruikers die in staten leven met volledige legale toegang, waarvan 161 meldden dat ze last hadden van migraine.

Van de deelnemers met migraine was 76% voorstander van het gebruik van cannabis voor de behandeling van hun migraine. 70% van hen gebruikte ook niet-cannabisproducten (vrij verkrijgbare pijnmedicatie, triptans en andere) om hun migraine te behandelen. Hoewel hun subjectieve gezondheid vergelijkbaar was, meldden migrainepatiënten die cannabis gebruikten om hun migraine te behandelen meer migraine dan degenen die dat niet deden. Migrainepatiënten meldden aanzienlijk meer migraineaanvallen in vergelijking met niet-cannabisproducten, zelfs na controle op de ernst van de migraine.

Science/Human: Cannabis may be more effective in the treatment of migraine than standard medication according to survey

In an online survey with 161 patients suffering from migraine cannabis was found to be effective for symptom relief. The study was conducted by researchers of the University of Colorado in Boulder, USA. Participants were 589 adult cannabis users living in states with full legal access, of whom 161 reported experiencing migraines.

Of those participants with migraine 76% endorsed using cannabis to treat their migraines. 70% of them also used non-cannabis products (over-the-counter pain medication, triptans and others) to treat their migraines. Although their subjective health was similar, migraineurs who used cannabis to treat their migraines reported more migraines compared to those who did not. Migraineurs reported significantly more migraine relief from cannabis compared to non-cannabis products, even after controlling for migraine severity.

Gibson LP, Hitchcock LN, Bryan AD, Bidwell LC. Experience of Migraine, its Severity, and Perceived Efficacy of Treatments among Cannabis Users. Complement Ther Med. 2020:102619.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook