Veel mensen met de ziekte van Parkinson profiteren van een behandeling met cannabis

12 mei 2021

Wetenschap/Mens: Veel mensen met Parkinson profiteren van een behandeling met cannabis

Om de ervaring van cannabis voor mensen met Parkinson te begrijpen, lanceerde The Michael J. Fox Foundation (MJFF) in januari 2020 een enquête via zijn online Fox Insight-onderzoek. Er werd gevraagd naar de soorten cannabis die werden gebruikt en de gebruiksmethoden, evenals hoe cannabis de symptomen van de ziekte van Parkinson beïnvloedde. Gedurende vier maanden namen bijna 1 900 mensen met Parkinson deel.

Dr. Maureen Leehey van de University of Colorado Denver, die de leiding had over de studie, presenteerde onlangs de studieresultaten op de 2021 American Academy of Neurology Virtual Annual Meeting. Meer dan de helft van de respondenten meldde milde voordelen op het gebied van slaap, stemming en pijn. Gemiddeld zeiden de respondenten dat ze een eenmaal daagse, orale dosis cannabis gebruikten. Bijwerkingen kwamen vaak voor, maar waren meestal mild. Meer dan 30 procent van de respondenten besprak het cannabisgebruik niet met hun arts.

Science/Human: Many people with Parkinson’s disease profit from a treatment with cannabis

To understand the experience of cannabis for people with Parkinson’s, The Michael J. Fox Foundation (MJFF) launched a survey through its online Fox Insight study in January 2020. It asked about types of cannabis used and methods of use, as well as how cannabis affected Parkinson’s disease symptoms. Over four months, nearly 1,900 people with Parkinson’s participated.

Study leader Dr Maureen Leehey of the University of Colorado Denver, recently presented study results at the 2021 American Academy of Neurology Virtual Annual Meeting. More than half of respondents reported mild benefits on sleep, mood and pain. On average, respondents said they used a once daily, oral dose of cannabis. Side effects were common but usually mild. Over 30 percent of respondents did not discuss cannabis use with their physician.

The Michael J. Fox Foundation of 26 April 2021

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook