De Verenigde Naties hebben cannabis eindelijk teruggetrokken uit lijst IV van het enkelvoudig verdrag – het ‘verbodsschema’

06 december 2020

VN: VN Drugsautoriteit versoepelt controle op cannabis, door aanbeveling van de WHO

Op 2 december stemden de lidstaten van de VN Drugsautoriteit met een krappe meerderheid om cannabis te verwijderen uit de meest strikt gecontroleerde categorie van verdovende middelen, en volgden daarmee de aanbeveling de Wereldgezondheidsorganisatie om onderzoek naar het medicinale gebruik ervan te vergemakkelijken.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Narcotics Commission, het bestuursorgaan van het United Nations Office on Drugs and Crime, stemde met 27 tegen 25 met één onthouding om cannabis en cannabishars te schrappen uit bijlage IV van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961, een wereldwijde tekst over drugsbestrijding. zoals werd gezegd in een VN-verklaring. De stemming volgde op een aanbeveling van de WHO in 2019 dat ‘cannabis en cannabishars moeten worden geclassificeerd op een controleniveau dat schade door cannabisgebruik voorkomt en tegelijkertijd niet fungeert als een belemmering voor toegang tot, onderzoek en ontwikkeling van preparaten voor medicinaal gebruik van cannabis werkt “. Andere geneesmiddelen op lijst IV zijn heroïne, fentanyl-analogen en andere opioïden, die gevaarlijk en vaak dodelijk zijn. Aan de andere kant vormt cannabis geen significant risico op overlijden en, zoals de WHO opmerkte, heeft het potentieel aangetoond bij de behandeling van pijn en aandoeningen zoals epilepsie.

UNO: UN-Drogenbehörde lockert die Kontrolle über Cannabis und folgt damit der Empfehlung der WHO

Am 2. Dezember stimmten die Mitgliedsstaaten der U.N.-Drogenbehörde mit knapper Mehrheit dafür, Cannabis aus der am strengsten kontrollierten Kategorie der Betäubungsmittel zu streichen, und folgten damit der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die Forschung über seine medizinische Verwendung zu erleichtern.

Die jährliche Sitzung der Suchtstoffkommission, das Leitungsgremium des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, stimmte mit 27 zu 25 Stimmen bei einer Enthaltung für die Streichung von Cannabis und Cannabisharz aus Anhang IV des Einheitsübereinkommens über Suchtstoffe von 1961, einem globalen Text über Drogenkontrollen, wie es in einer UN-Erklärung hieß. Die Abstimmung erfolgte im Anschluss an eine Empfehlung der WHO aus dem Jahr 2019, dass “Cannabis und Cannabisharz auf einem Kontrollniveau eingestuft werden sollten, das Schäden durch den Cannabiskonsum verhindert und gleichzeitig nicht als Hindernis für den Zugang zu sowie für die Forschung und Entwicklung von Zubereitungen für die medizinische Verwendung von Cannabis wirkt”. Zu den anderen Drogen in Liste IV gehören Heroin, Fentanyl-Analoga und andere Opioide, die gefährlich und oft tödlich sind. Cannabis hingegen birgt kein signifikantes Sterberisiko und hat, wie die WHO feststellte, ein Potenzial bei der Behandlung von Schmerzen und Erkrankungen wie Epilepsie gezeigt.

The United Nations finally withdrew cannabis from Schedule IV of the Single Convention –the “prohibition schedule”

Reuters vom 2. Dezember 2020
FAAAT Pressemitteilung vom 2. Dezember 2020
Statement: Support patient access to medicine, vote yes!
Statement: Towards science-based scheduling of cannabis sativa and other controlled herbal medicines

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook