In Argentinië is thuiskweek medicinale cannabis toegestaan

23 november 2020

Argentinië: land staat toe dat thuis cannabis voor medicinaal gebruik wordt gekweekt

Op 12 november keurde Argentinië goed dat mensen thuis cannabis voor medicinaal gebruik mogen kweken. Een decreet van president Alberto Fernández staat apotheken ook toe om van cannabis afgeleide oliën, crèmes en andere producten te verkopen, en stelde dat openbare en particuliere verzekeringssystemen om deze medicijnen te dekken voor patiënten die een recept kregen.

De beslissing van de president heeft de reikwijdte van een wet uit 2017 die medicinale cannabis legaliseert aanzienlijk uitgebreid. Voorstanders van medicinale cannabis zeggen dat de voorganger van de heer Fernández, Mauricio Macri, zulke strenge beperkingen oplegde dat het medicijn vrijwel onbereikbaar werd voor patiënten. De stap is de laatste stap om de cannabiswetgeving in Latijns-Amerika te verzachten. In 2017 legaliseerde Uruguay cannabis voor volwassenen voor verkoop in apotheken en introduceerde Colombia een vergunningensysteem voor het kweken van cannabis voor medicinaal gebruik. Thuistelers in Argentinië hebben een vergunning nodig op basis van hun medische behoeften.

Argentinien: Das Land erlaubt den Anbau von Cannabis für den medizinischen Gebrauch zu Hause

Am 12. November genehmigte Argentinien den Menschen den Anbau von Cannabis für den medizinischen Gebrauch zu Hause. Ein Erlass von Präsident Alberto Fernández erlaubt auch Apotheken den Verkauf von aus Cannabis gewonnenen Ölen, Cremes und anderen Produkten, und er ordnete an, dass öffentliche und private Versicherungssysteme diese Medikamente für Patienten, die ein Rezept erhalten, abdecken.

Durch den Schritt des Präsidenten wurde die Reichweite eines Gesetzes aus dem Jahr 2017, das medizinischen Cannabis legalisiert, erheblich ausgeweitet. Befürworter von medizinischem Cannabis sagen, dass der Vorgänger von Herrn Fernández, Mauricio Macri, so strenge Beschränkungen einführte, dass das Medikament für Patienten praktisch unzugänglich wurde. Die Maßnahme ist der jüngste Schritt zur Aufweichung der Cannabis-Gesetze in Lateinamerika. Im Jahr 2017 legalisierte Uruguay Cannabis für Erwachsene, das in Apotheken verkauft wird, und Kolumbien führte ein Lizenzsystem für den Anbau von Cannabis für den medizinischen Gebrauch ein. Heimanbauer in Argentinien werden eine Lizenz benötigen, die sich nach dem medizinischen Bedarf richtet.

Argentina to Allow Medicinal Marijuana to Be Grown at Home

New York Times vom 12. November 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook