Een groep Europarlementariërs zet zich in voor de legalisering van cannabis in Europa

01 augustus 2022

Europa: Een groep Europarlementariërs zet zich in voor de legalisering van cannabis

Leden van het Europees Parlement van verschillende politieke fracties en verschillende EU-lidstaten hebben de handen ineen geslagen om een belangengroep op te richten van Europarlementariërs die een op mensenrechten gebaseerd beleid steunen met betrekking tot persoonlijk gebruik van cannabis.

In een open brief aan de 705 leden van het Europees Parlement, waarin ze leden van het Europees Parlement aanmoedigen om zich bij de groep aan te sluiten, verwelkomen 5 Europarlementariërs de recente ontwikkelingen rond de legalisering van cannabis in Duitsland, Malta en Luxemburg

 

(english)

Europe: A group of Members of the EURopean Parliament work for the legalisation of cannabis

Members of the EURopean Parliament from different political groups and different EU Member States have come together to create an interest group of MEPs who support human rights-based policies related to personal use of cannabis.

In an open letter to the 705 Members of the EURopean Parliament, encouraging Members of the EURopean Parliament to join the group, 5 MEPs welcome recent developments on cannabis legalisation in Germany, Malta and Luxembourg.

Businesscann of 19 July 2022

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook