Leden Europees Parlement richten Europese Medicinale Cannabis Alliantie op

24 februari 2021

Europa: Leden Europees Parlement richten Europese Medicinale Cannabis Alliantie op

De Europese Medicinale Cannabis Alliantie werd aangekondigd door Alex Agius Saliba uit Malta, met een aantal anderen zoals Polen’s Robert Biedroń, Italië’s Brando Benifel en België’s Maria Arena al aan boord. In een brief waarin alle leden van het Europees Parlement worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de alliantie, merkt de groep op dat hoewel medicinale cannabis “steeds vaker wordt gebruikt om patiënten met verschillende aandoeningen te behandelen”, de vooruitgang “wordt vertraagd” door de verschillende regelgeving over het gebruik van de plant in de 27 lidstaten van de EU.

De Europese Alliantie voor Medicinale Cannabis werd gelanceerd op Wereldkankerdag.

In een brief waarin alle Europarlementariërs worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de alliantie, merkt de groep op dat hoewel medicinale cannabis “steeds vaker wordt gebruikt om patiënten met verschillende aandoeningen te behandelen”, elke vooruitgang wordt “vertraagd” door verschillende regelgeving over het gebruik van de plant in de 27 lidstaten van de EU.

“Een inspanning om de wetgeving over de hele linie te standaardiseren zou op zijn beurt helpen om andere elementen aan te pakken die samenhangen met deze kwestie”, aldus de Europarlementariërs in de brief. Zij merkten op dat verschillende wetgevingen leidden tot grote verschillen in prijzen en dat sommige landen meer vatbaar werden voor het niet voorradig zijn van het geneesmiddel.

“Harmonisatie van de wetgeving zal ook deze bijkomende problemen aanpakken die alle de verschillende normen van wetgeving als oorzaak zien,” zeiden zij.

In een gesprek met Lovin Malta legde Agius Saliba uit dat het tijd was om de zorgen van de Europese medicinale cannabis patiënten te laten horen.

“Vandaag, op Wereldkankerdag, lanceren we de Alliantie voor Medicinale Cannabis. Een initiatief dat ik de afgelopen maanden heb gecoördineerd met verschillende Europarlementariërs van verschillende politieke fracties,” zei hij.

“De Alliantie zal zich bezighouden met de rechten van patiënten, de harmonisatie van de EU-wetgeving als het gaat om markttoegang en ook met onderzoek en innovatie. Het is hoog tijd dat we volledige toegang geven aan medicinale cannabis patiënten die op dit moment nog steeds als tweederangs patiënten worden behandeld,” vervolgde hij.

“Onze prioriteit is het verlagen van de prijzen en het vergroten van de toegang door harmonisatie van de normen op EU-niveau.

 

Europe: Members of the EURopean Parliament found EURopean Medicinal Cannabis Alliance

The EURopean Medicinal Cannabis Alliance was announced by Alex Agius Saliba from Malta, with a number of others like Poland’s Robert Biedroń, Italy’s Brando Benifel and Belgium’s Maria Arena already on board. In a letter inviting all MEPs to join the alliance, the group noted that though medicinal cannabis is “increasingly being used more frequently to treat patients with various conditions”, any progress is being “slowed” due to different regulations over use of the plant across the EU’s 27 Member States.

Lovin Malta of 4 February 2021

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook