Europees Parlement is Resolutie aan het voorbereiden ter ondersteuning Medicinaal Gebruik Cannabis

02 september 2018

Europa: Het Europees Parlement is bezig met de voorbereiding van een resolutie ter ondersteuning van het medisch gebruik van cannabis

Het Europees Parlement bereidt een resolutie voor het medisch gebruik van cannabis voor. In het ontwerp staat onder andere, dat “het onderzoek op het gebied van medicinale cannabis niet voldoende gefinancierd is”. Men “doet een beroep op de lidstaten, ter bevordering van de ontwikkeling van kennis van medisch personeel tot het gebruik van dergelijke op cannabis gebaseerde medicijnen en om het over te laten aan de professionele oordeel van artsen, patiënten met passende ziekten cannabis en op cannabis gebaseerde medicijnen voor te schrijven”.

Men “verzoekt de commissie om samen te werken met de lidstaten om gelijke toegang tot medische cannabis te verbeteren en ervoor te zorgen dat de kosten voor medische cannabis, als dit wordt goedgekeurd, net als bij andere medicijnen ook wordt overgenomen door de zorgverzekeraars; verzoekt de lidstaten om patiënten te voorzien van een veilige en gelijke selectie van verschillende soorten op cannabis gebaseerde medicijnen en ervoor te zorgen dat de patiënten tijdens hun behandeling door gespecialiseerd medisch personeel onderhouden zijn”.

Om te zien wat er nog meer besproken is:

Europees Parlement van 7 Juni 2018

English

Europe: The EURopean Parliament is preparing a resolution on the medical use of cannabis

The EURopean Parliament is preparing a resolution on the medical use of cannabis. The draft says among others that “research on medical cannabis has been underfunded and should be properly addressed under the next Framework Programme 9.” It “calls on Member States to encourage increased knowledge among medical professionals regarding the use of such cannabis-based medicine and consider allowing doctors to freely use their professional judgement to prescribe cannabis and cannabisbased medicines to patients with relevant conditions.”

It calls “on the Commission to work with Member States to improve equal access to medicinal cannabis and ensure that medical cannabis, where allowed, is covered by health insurance schemes as is the case for other medicinal products. Asks Member States to provide safe and equal choice for patients between different types of cannabisbased medicine, while ensuring that patients are accompanied by specialised medical professionals during their treatment.”

European Commision of 7 June 2018

Deutsch

Europa: Das EURopäische Parlament bereitet eine Resolution zur Unterstützung der medizinischen Verwendung von Cannabis vor 

Das EURopäische Parlament bereitet eine Resolution für die medizinische Verwendung von Cannabis vor. Der Entwurf sagt unter anderem, dass „die Forschung im Bereich medizinisches Cannabis nicht ausreichend finanziert wurde“. Er “fordert die Mitgliedstaaten auf, den Ausbau des Wissens von medizinischem Personal zum Einsatz derartiger Arzneimittel auf Cannabis-Basis zu fördern und es in Betracht zu ziehen, es völlig dem professionellen Ermessen der Ärzte zu überlassen, Patienten mit entsprechenden Krankheiten Cannabis und Arzneimittel auf Cannabis-Basis zu verschreiben“.

Er “fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um den gleichberechtigten Zugang zu medizinischem Cannabis zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Kosten für medizinisches Cannabis, wenn dieses zugelassen ist, wie bei anderen Arzneimitteln auch von den Krankenversicherungen übernommen werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Patienten eine sichere und gleichwertige Auswahl unterschiedlicher Arten von Arzneimitteln auf Cannabis-Basis zu bieten und sicherzustellen, dass die Patienten während ihrer Behandlung von spezialisiertem medizinischem Personal betreut werden“.

Europees Parlement van 7. Juni 2018

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany