Cannabis verbetert stotteren

04 augustus 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis verbetert stotteren volgens case report

Volgens een casusverslag dat is gepresenteerd door onderzoekers van de Medische Universiteit van Warschau, Polen, en de Medische School van Hannover, Duitsland, kan het gebruik van cannabis nuttig zijn bij de behandeling van stotteren. Zij presenteerden het geval van een 20-jarige man met therapieresistent stotteren, die duidelijk verbeterde na behandeling met medicinale cannabis.

Naast een verbeterde spreekvaardigheid, zoals beoordeeld met verschillende foniatrische tests, zagen de onderzoekers ook een vermindering van (sociale) angst, een verbeterde stemming en minder stress, wat resulteerde in een algehele verbetering van de kwaliteit van leven na cannabistherapie. De patiënt meldde bovendien verbeterde aandacht, concentratie en slaap, toegenomen zelfvertrouwen en een beter sociaal leven. Over een periode van meer dan een jaar was de behandeling even effectief.

Science/Human: Cannabis improves stuttering according to case report

 

According to a case report presented by investigators of the Medical University of Warsaw, Poland, and the Medical School of Hannover, Germany, the use of cannabis may be helpful in the treatment of stuttering. They presented the case of a 20-year-old male with treatment-resistant stuttering, who markedly improved after treatment with medicinal cannabis.

Besides improved speech fluency as assessed by several phoniatric tests, the investigators observed remission of (social) anxiety, improved mood, and reduced stress, resulting in an overall improvement of quality of life after cannabis therapy. The patient, in addition, reported improved attention, concentration, and sleep, increased self-confidence, and better social life. Over a time period of more than a year, treatment was equally effective.

Szejko N, Fremer C, Baacke F, Ptok M, Müller-Vahl KR. Cannabis Improves Stuttering: Case Report and Interview with the Patient. Cannabis Cannabinoid Res. 2021 Jul 26. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook