Cannabis kan helpen bij vertraagde maaglediging (gastroparese)

13 april 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan helpen bij vertraagde maaglediging (gastroparese)

Patiënten met een diagnose van gastroparese (vertraagde maaglediging), die cannabis gebruiken, hebben een lagere ziekenhuissterfte in vergelijking met niet-gebruikers. Onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital van de Harvard Medical School in Boston, VS, gebruikten een grote database van 1.473.363 patiënten met gastroparese, van wie 2,3% een bijkomende cannabisgebruiksstoornis had.

Gecontroleerd voor stoorfactoren, waren de duur van het verblijf in het ziekenhuis en de ziekenhuissterfte significant lager voor patiënten met gastroparese en cannabisgebruik. De auteurs concludeerden dat “hoewel patiënten met gastroparese en een stoornis in het cannabisgebruik jonger waren, een lagere sociaaleconomische status hadden en onevenredig vaak psychiatrische diagnoses hadden, deze patiënten betere resultaten hadden bij ziekenhuisopname, waaronder een kortere verblijfsduur en een betere ziekenhuismortaliteit”.

Science/Human: Cannabis may be helpful in delayed gastric emptying

Patients with a diagnosis of gastroparesis (delayed gastric emptying), who use cannabis, have reduced hospital mortality compared to nonusers. Investigators of the Brigham and Women’s Hospital of Harvard Medical School in Boston, USA, used a large database of 1,473,363 patients with gastroparesis, of whom 2.3% had a concomitant cannabis use disorder.

Controlling for confounders, length of hospital stay, and hospital mortality were significantly decreased for patients with gastroparesis and cannabis use. Authors concluded that “while patients with gastroparesis and cannabis use disorder were younger, with a lower socioeconomic status, and disproportionately affected by psychiatric diagnoses, these patients had better hospitalization outcomes, including decreased length of stay and improved in-hospital mortality.”

McCarty TR, Chouairi F, Hathorn KE, Chan WW, Thompson CC. Trends and Socioeconomic Health Outcomes of Cannabis Use Among Patients With Gastroparesis: A United States Nationwide Inpatient Sample Analysis. J Clin Gastroenterol. 2021 Mar 12. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook