Het gebruik van CBD-full-spectrum-extracten met een laag THC-gehalte kan leiden tot een positief urinemonster op THC.

25 november 2020

Wetenschap / Mens: Het gebruik van CBD-full-spectrumolie-extracten met een laag THC-gehalte kan leiden tot een positief urinemonster op THC.

In een studie met 14 patiënten, die een CBD-extract met een laag THC-gehalte innamen, testte de helft van hen na 4 weken dagelijkse inname positief voor de THC-metaboliet THC-COOH in de urine. De onderzoekers van het McLean Hospital Imaging Center in Belmont en de Harvard Medical School in Boston, VS, pasten een volledig-spectrum, hoog-CBD-extract toe dat 10 mg/mL CBD (1,0%) en 0,2 mg/mL THC (0,02%) bevatte. Het extract werd 3 keer per dag ingenomen. De patiënten gebruikten een gemiddelde van 3,48 mL van het studieproduct per dag, wat overeenkomt met een gemiddelde van 35 mg CBD per dag en 0,8 mg THC per dag.

Het studiemiddel werd goed verdragen, er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld en geen enkele patiënt meldde psychoactiviteit. Na 4 weken testten 7 van de 14 deelnemers positief op THC-COOH, terwijl 7 deelnemers negatief testten. De auteurs merkten op dat de “resultaten suggereren dat patiënten die consequent het volledige spectrum van hennep afgeleide producten gebruiken, positieve testresultaten voor THC-COOH kunnen hebben op een urinemedicijnenscherm”.

Wissenschaft/Mensch: Die Verwendung von CBD-Vollspektrum-Extrakten mit niedrigen THC-Werten kann zu positiven Urin-Drogentests auf THC führen

In einer Studie mit 14 Patienten, die einen CBD-Extrakt mit niedrigen THC-Konzentrationen eingenommen hatten, wurde bei der Hälfte von ihnen nach 4 Wochen täglicher Einnahme ein positiver Test auf den THC-Metaboliten THC-COOH im Urin durchgeführt. Die Untersucher des McLean Hospital Imaging Center in Belmont und der Harvard Medical School in Boston, USA, wendeten einen Extrakt mit hohem CBD-Spektrum an, der 10 mg/mL CBD (1,0%) und 0,2 mg/mL THC (0,02%) enthielt. Der Extrakt wurde 3-mal täglich eingenommen. Die Patienten verwendeten einen Mittelwert von 3,48 mL des Studienprodukts pro Tag, was einem Mittelwert von 35 CBD pro Tag und 0,8 mg THC pro Tag entspricht.

Das Studienmedikament wurde gut vertragen, es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse berichtet, und kein Patient berichtete über Psychoaktivität. Nach 4 Wochen wurden 7 der 14 Teilnehmer positiv auf THC-COOH getestet, während 7 negativ getestet wurden. Die Autoren merkten an, dass “die Ergebnisse darauf hindeuten, dass Patienten, die durchweg Vollspektrumprodukte aus Hanf verwenden, positive Testergebnisse für THC-COOH in einem Urin-Drogenscreening haben könnten”.

Science/Human: The use of CBD full-spectrum extracts with low THC levels may result in positive urine drug testing for THC

In a study with 14 patients, who ingested a CBD extract with low levels of THC, half of them tested positive for the THC metabolite THC-COOH in urine after 4 weeks of daily intake. The investigators of McLean Hospital Imaging Center in Belmont and Harvard Medical School in Boston, USA, applied a full-spectrum, high-CBD extract containing 10 mg/mL of CBD (1.0%) and 0.2 mg/mL of THC (0.02%). The extract was taken 3 times daily. Patients used a mean of 3.48 mL of the study product per day, equivalent to a mean of 35 mg of CBD per day and 0.8 mg of THC per day.

The study drug was well tolerated, no serious adverse events were reported, and no patients reported psychoactivity. After 4 weeks, 7 of the 14 participants tested positive for THC-COOH, while 7 tested negative. Authors noted that the “results suggest that patients consistently using full-spectrum, hemp-derived products may have positive test results for THC-COOH on a urinary drug screen.”

Dahlgren MK, Sagar KA, Lambros AM, Smith RT, Gruber SA. Urinary Tetrahydrocannabinol After 4 Weeks of a Full-Spectrum, High-Cannabidiol Treatment in an Open-Label Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2020 Nov 4. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook