De werkzaamheid van CBD tegen epilepsie neemt toe met de tijd

17 maart 2021

Wetenschap/mens: De werkzaamheid van CBD tegen epilepsie neemt toe met de tijd

In een studie met 169 deelnemers met behandelingsresistente epilepsie na standaardmedicatie, die werden behandeld met het CBD-extract (Epidiolex) was een significante vermindering van de aanvalsfrequentie meer uitgesproken na 2 jaar behandeling dan binnen de eerste maand na de start van de behandeling. Bovendien ontdekten onderzoekers van de afdeling Neurologie en het UAB Epilepsiecentrum van de Universiteit van Alabama in Birmingham, VS, dat dit effect meer uitgesproken was bij de 80 volwassenen dan bij de 89 kinderen van de studie na één jaar behandeling.

Het percentage kinderen dat een vermindering van minstens 50% van de aanvalsfrequentie bereikte, bedroeg 44% op maand 1, en 41% op jaar 1, en 61% vermindering op jaar 2, terwijl de responspercentages bij volwassenen 34% op maand 1, 53% op jaar 1, en 71% op jaar 2 bedroegen. De auteurs schreven dat “er een significant verschil was in de vermindering van de ernst van de aanvallen in het eerste jaar, waarbij volwassenen een grotere verbetering rapporteerden”.

Science/Human: The efficacy of CBD against epilepsy increases over time

In a study with 169 participants with treatment resistant epilepsy following standard medication, who received treatment with the CBD extract (Epidiolex) significant reduction of seizure frequency was more pronounced after 2 years of treatment than within the first month after start of the treatment. In addition, investigators of the Department of Neurology and the UAB Epilepsy Center of the University of Alabama at Birmingham, USA, found out, that this effect was more pronounced in the 80 adults than in the 89 children of the study after one year of treatment.

The percentage of children achieving at least 50% seizure frequency reduction was 44% at month 1, and 41% at year 1, and 61% reduction at year 2, while adult responder rates were 34% at month 1, 53% at year 1, and 71% at year 2. Authors wrote, that “there was a significant difference in seizure severity reduction at year 1, with adults reporting greater improvement.”

Gaston TE, Ampah SB, Martina Bebin E, Grayson LP, Cutter GR, Hernando K, Szaflarski JP; UAB CBD Program. Long-term safety and efficacy of highly purified cannabidiol for treatment refractory epilepsy. Epilepsy Behav 2021;117:107862.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook