CBD effectief bij epilepsie als gevolg van een hersentumor

02 december 2017

Wetenschap/Mens: Volgens een case-serie kan CBD effectief zijn bij epilepsie als gevolg van een hersentumor

Bij drie patiënten met refractaire aanvallen en een medische geschiedenis van een primaire hersentumor, liet bij twee een verbetering zien in de frequentie van aanvallen en alle drie hadden een verbetering van de ernst van de aanval. Ze namen deel aan het  CBD-Programma aan de universiteit van Alabama in Birmingham (USA).

Een epilepsie, die vaak bij patiënten met hersentumor optreed, is tegenover standaardtherapie vaak refractair. Het doel van de studie was het onderzoeken van de zekerheid en werkzaamheid van een CBD-rijk cannabisextract (Epidiolex, GW Pharmaceuticals). De auteurs schreven, dat  „deze pilot resultaten suggereren dat CBD nader moet worden onderzocht voor de behandeling van hersenen tumor-geassocieerde epilepsie“.

Warren PP, Bebin EM, Nabors LB, Szaflarski JP. The use of cannabidiol for seizure management in patients with brain tumor-related epilepsy. Neurocase, 24. Oktober 2017:1-5. [im Druck]


 

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: CBD könnte nach einer Fallserie wirksam bei Epilepsie aufgrund von Gehirntumoren sein

Bei drei Patienten mit refraktären Anfällen und einer Krankengeschichte mit einem primären Hirntumor wiesen zwei eine Verbesserung der Anfallshäufigkeit auf, und alle drei hatten eine Verbesserung der Anfallsschwere. Sie nahmen an dem CBD-Programm der Universität von Alabama in Birmingham (USA) teil.

Eine Epilepsie, die häufig bei Patienten mit Hirntumoren auftritt, ist gegenüber Standardtherapien häufig refraktär. Das Ziel der Studie war die Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit eines CBD-reichen Cannabisextrakts (Epidiolex, GW Pharmaceuticals). Die Autoren schrieben, dass „diese Pilot-Ergebnisse nahelegen, dass CBD weiter für die Behandlung einer Hirntumor-assoziierten Epilepsie untersucht werden sollte“.

Warren PP, Bebin EM, Nabors LB, Szaflarski JP. The use of cannabidiol for seizure management in patients with brain tumor-related epilepsy. Neurocase, 24. Oktober 2017:1-5. [im Druck]


 

English

Science/Human: CBD may be effective in epilepsy due to brain tumours according to a case series

In three patients with refractory seizures and a history of a primary brain tumour, two had improvement in seizure frequency and all three had improvement in seizure severity. They participated in the University of Alabama at Birmingham CBD Program.

Epilepsy, commonly encountered by patients with brain tumours, is often refractory to standard therapies. The aim of the study was to examine the safety and efficacy of a CBD rich cannabis extract (Epidiolex, GW Pharmaceuticals). Authors wrote that “these pilot results suggest that CBD should be further studied for the treatment of brain tumour-related epilepsy.”

Warren PP, Bebin EM, Nabors LB, Szaflarski JP. The use of cannabidiol for seizure management in patients with brain tumor-related epilepsy. Neurocase. 2017 Oct 24:1-5. [in press]

 

Bron


 

Partner Organization of PGMCG

Marian Hutten

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany