Verminderde symptomen bij patiënten met PTSS door gebruik Cannabis

08 juni 2020

Wetenschap / mens: Cannabisgebruik wordt geassocieerd met verminderde symptomen bij patiënten met post traumatische stress stoornis

Volgens 404 medicinale cannabisgebruikers uit de VS die zichzelf identificeerden als patiënten met posttraumatische stressstoornis, verminderde cannabis de symptomen effectief met meer dan 50%. De gegevens zijn afkomstig van een medicinale cannabis-app die patiënten gebruiken om veranderingen in symptomen in de tijd te volgen op basis van verschillende cannabissoorten en doses. Deelnemers gebruikten de app 11.797 keer gedurende een periode van 31 maanden om de symptomen (opdringerige gedachten, flashbacks, prikkelbaarheid en / of angst) onmiddellijk voor en na inhalatie van cannabis te beoordelen.

Alle symptomen werden onmiddellijk na gebruik van cannabis met meer dan 50% verminderd. In de loop van de tijd werd een grotere afname van opdringerige gedachten en prikkelbaarheid voorspeld, met meer verlichting van symptomen die werden voorspeld in latere sessies voor cannabisgebruik dan in eerdere sessies. Hogere doses cannabis voorspelden een grotere afname van indringers en angst, en de dosis die werd gebruikt om angst te behandelen, nam in de loop van de tijd toe. De initiële ernst van alle symptomen bleef in de tijd constant. De auteurs van de Washington State University die het onderzoek hebben uitgevoerd, hebben beperkingen aangetroffen, dat wil zeggen steekproefselectie, zelfidentificatie als persoon met een posttraumatische stressstoornis en geen controlegroep die placebo gebruikte.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum ist bei Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung mit reduzierten Symptomen verbunden

Nach Angaben von 404 medizinischen Cannabiskonsumenten aus den USA, die sich selbst als Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung identifizierten, reduzierte Cannabis die Symptome effektiv um mehr als 50%. Die Daten stammen aus einer medizinischen Cannabis-App, die die Patienten verwenden, um Veränderungen der Symptome in Abhängigkeit von verschiedenen Cannabis-Sorten und -Dosen über die Zeit zu verfolgen. Die Teilnehmerverwendeten die App 11.797 Mal über einen Zeitraum von 31 Monaten, um die Symptome (aufdringliche Gedanken, Flashbacks, Reizbarkeit und/oder Angst) unmittelbar vor und nach der Inhalation von Cannabis zu beurteilen.

Alle Symptome wurden unmittelbar nach der Cannabisaufnahme um mehr als 50% reduziert. Mit der Zeit wurde ein größerer Rückgang der intrusiven Gedanken und der Reizbarkeit vorhergesagt, wobei bei späteren Cannabiskonsum-Sitzungen eine größere Symptomlinderung als bei früheren Sitzungen vorhergesagt wurde. Höhere Dosen von Cannabis sagten einen größeren Rückgang von Intrusionen und Angstzuständen voraus, und die zur Behandlung von Angstzuständen verwendete Dosis nahm mit der Zeit zu. Der Ausgangsschweregrad aller Symptome blieb im Laufe der Zeit konstant. Die Autoren der Washington State University, die die Studie durchführten, stellten Einschränkungen fest, d.h. Selbstauswahl der Stichprobe, Selbstidentifizierung als Person mit posttraumatischer Belastungsstörung und keine Kontrollgruppe, die ein Placebo verwendete.

Science/Human: Cannabis use is associated with reduced symptoms in patients with post-traumatic stress disorder

According to data from 404 medical cannabis users in the US, who self-identified as having post-traumatic stress disorder cannabis effectively reduced symptoms by more than 50%. Data were obtained from a medical cannabis app that patients use to track changes in symptoms as a function of different strains and doses of cannabis across time. The participants used the app 11,797 times over 31 months to evaluate the symptoms (intrusive thoughts, flashbacks, irritability, and/or anxiety) immediately before and after inhaling cannabis.

All symptoms were reduced by more than 50% immediately after cannabis intake. Time predicted larger decreases in intrusions and irritability, with later cannabis use sessions predicting greater symptom relief than earlier sessions. Higher doses of cannabis predicted larger reductions in intrusions and anxiety, and dose used to treat anxiety increased over time. Baseline severity of all symptoms remained constant across time. Authors from the Washington State University, who conducted the study, noted limitations, that are self-selection of the sample, self-identification as having post-traumatic stress disorder and no control group using a placebo.

LaFrance EM, Glodosky NC, Bonn-Miller M, Cuttler C. Short and Long-Term Effects of Cannabis on Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder. J Affect Disord. 2020;274:298-304.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook