Luxemburg is het eerste land in Europa dat cannabis legaliseert voor volwassenen

18 augustus 2019

Luxemburg: Luxemburg zal het eerste land in Europa zijn dat cannabis legaliseert voor volwassenen

Luxemburg heeft er bij zijn EU-buurlanden op aangedrongen haar drugswetgeving aan te passen, toen de minister van gezondheid bevestigde, het eerste Europese land te worden waar de productie en consumptie van cannabis wordt gelegaliseerd.

“Dit drugs beleid dat we in de laatste 50 jaar hadden heeft niet gewerkt,” vertelde Etienne Schneider tegen Politico.

“Om alles te verbieden, maakt het nog interessanter voor jongeren(…)

Ik hoop dat we allemaal een meer open houding ten opzichte van drugs gaan krijgen.”

De verwachting is dat de bewoners binnen twee jaar in een positie komen om legaal cannabis te kopen voor recreatief gebruik, boven de leeftijd van 18 jaar.

De staat zal de productie en distributie via een cannabis agentschap gaan regelen.

De verwachting is dat het wetsvoorstel dit jaar nog wordt gepresenteerd, die meer informatie geeft over de soorten cannabis die te koop worden aangeboden en de hoogte van de belastingen, die geheven gaan worden.

Schneider zei dat de wetgeving waarschijnlijk een toevoeging krijgt voor het verbod om cannabis te kopen voor niet-ingezetenen  om het drugstoerisme te ontmoedigen.

De thuisteelt moet verboden blijven.

The Guardian vom 7. August 2019

Deutsch

Luxemburg: Luxemburg wird das erste Land in EURopa sein, das Cannabis für Erwachsene legalisiert

Luxemburg hat seine EU-Nachbarn aufgefordert, ihre Drogengesetze zu lockern, als sein Gesundheitsminister die Pläne bestätigte, das erste EURopäische Land zu werden, das die Produktion und den Konsum von Cannabis legalisiert. “Diese Drogenpolitik, die wir in den letzten 50 Jahren hatten, hat nicht funktioniert”, sagte Etienne Schneider gegenüber Politico. “Alles zu verbieten, machte es für junge Leute noch interessanter (…) Ich hoffe, dass wir alle eine offenere Einstellung gegenüber Drogen bekommen.”

Es wird erwartet, dass Einwohner über 18 Jahren in der Lage sein werden, die Droge für den Freizeitgebrauch innerhalb von zwei Jahren legal zu kaufen. Der Staat wird die Produktion und den Vertrieb über eine Cannabisagentur regeln. Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf noch in diesem Jahr vorgelegt wird, der weitere Einzelheiten über die Arten von Cannabis, die zum Verkauf angeboten werden, und die Höhe der Steuern, die erhoben werden, enthält. Schneider sagte, dass die Gesetzgebung wahrscheinlich ein Verbot für Nichtansässige beinhalten würde, Cannabis zu kaufen, um den Drogentourismus abzuschrecken. Auch der Anbau zu Hause dürfte verboten bleiben.

The Guardian vom 7. August 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Wat ging hier aan vooraf?