De legalisering van cannabis vermindert criminaliteit

21 augustus 2022

Wetenschap/mens: De legalisering van cannabis vermindert criminaliteit


Volgens een analyse van gegevens over criminaliteit en andere onderwerpen in de Staten Washington en Oregon was de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik verbonden met een significante vermindering van misdaden, verkrachting en het gebruik van andere drugs inclusief alcohol.

Vier mogelijke mechanismen werden besproken door de auteurs: “directe psychotrope effecten van cannabis; vervanging van geweld-veroorzakende stoffen; herverdeling van de politie-inspanningen; verminderde rol van criminelen in de cannabis-business”.


Universiteit van Bologna, Department of Economics, Italië.

Dragone D, et al. JEBO, 20. Februar 2018 [im Druck]

Lees ook

EU: Zoek naar alternatieven voor strafmaatregelen tegen cannabisgebruikers

English

Science/Human: The legalisation of cannabis reduces crime


According to an analysis of data on crime and other issues in the states of Washington and Oregon the legalisation of cannabis for recreational use was associated with a significant reduction in rapes and property crimes, and in the use of other drugs including alcohol. Four possible mechanisms were discussed by the authors: “the direct psychotropic effects of cannabis; substitution away from violence-inducing substances; reallocation of police effort; reduced role of criminals in the marijuana business.”

University of Bologna, Department of Economics, Italy.

Dragone D, et al. JEBO 2018, Feb 20. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany