In Gorinchem pleiten D66 en SP voor gedogen thuiskweek medicinale cannabis zoals in Tilburg

05 november 2021

Na vijf jaar komt er weer wat beweging in het pleiten voor de thuiskweek, zoals vermeld in de Stad Gorinchem.

SP en D66 pleiten voor gedogen van zelfkweek voor medicinale wiet

GORINCHEM De fracties van SP en D66 hebben bij aanvang van de begrotingsbehandeling een motie ingediend voor een proef met de thuiskweek van medicinale cannabis. Als voorbeeld dragen beide partijen de gemeente Tilburg aan, die dit sinds 2016 toestaat. 

Medicinale cannabis kan effectief zijn voor de verlichting of pijnbestrijding van verschillende ziekten of aandoeningen zoals MS, de ziekte van Parkinson, epilepsie, kanker, de ziekte van Crohn, psoriasis, ALS of Huntington. Medicinale cannabis wordt sinds 2018 niet meer vergoed vanuit het basispakket, aanschaf bij apotheek of coffeeshop is volgens beide fracties voor veel mensen te kostbaar. SP en D66 vrezen dan ook voor het onnodig criminaliseren van mensen die medisch baat hebben bij medicinale cannabis. De fracties roepen de gemeente op bij de landelijke politiek aan te dringen op legalisering van medicinale cannabis.

VIJF PLANTEN Voor een proef hiermee in de gemeente Gorinchem denken beiden partijen aan maximaal vijf wietplanten per woning  voor mensen die voor verlichting van medische klachten afhankelijk zijn van medicinale cannabis. Planten mogen ook niet hoger worden dan drie meter. Ook dienen thuistelers een medische verklaring te hebben in het BIGgeregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Kwekers dienen zorg te dragen voor de brandveiligheid in de woning.  De cannabis is alleen voor eigen gebruik en verkoop aan derden is niet toegestaan. SP en D66 hebben samen vier van de vijfentwintig zetels in de raad. Het is dus afwachten of de overige raadsleden beide fracties steunen. De begrotingsbehandeling gaat door tot vanavond laat, dan pas wordt gestemd over de veertien moties die zijn ingediend.

Bron

Lees ook

Overige steden in NL aanvragen Thuiskweek Medicinale Cannabis

Overige steden n Nederland waar ook aanvragen zijn ingedient voor thuisteelt van 5 planten voor medicinaal gebruik