In Frankrijk worden hennepbloemen en -bladeren ter beschikking gesteld aan gebruikers

08 september 2020

Frankrijk: Hennepbloemen en -bladeren worden aan gebruikers ter beschikking gesteld

Als onderdeel van de proeven met cannabis voor therapeutische doeleinden die in Frankrijk worden uitgevoerd, zou het Nationaal Geneesmiddelenbureau (ANSM) binnenkort de upgrade van de bloem en het hennepblad moeten goedkeuren, die voorheen in Frankrijk verboden waren. Als onderdeel van een tweejarig experiment moet de ANSM een nieuwe vrijstelling verlenen voor de beoordeling van hennep. Na het zaad en de stengel konden de bloemen en bladeren worden goedgekeurd voor de oogst. Het nieuwe gebruik van bloemen en bladeren, wanneer dat mogelijk wordt, zal leiden tot twee soorten activiteiten: de extractie van THC en de extractie van CBD voor de vervaardiging van cosmetica, dranken, vloeistoffen voor elektronische sigaretten.

Frankreich: Blüten und Blätter aus Hanf werden den Benutzern zur Verfügung gestellt

Im Rahmen der in Frankreich durchgeführten Versuche mit Cannabis zu therapeutischen Zwecken sollte die Nationale Arzneimittelbehörde (ANSM) in Kürze die Aufwertung der Blüte und des Hanfblattes genehmigen, die in Frankreich bisher verboten waren. Im Rahmen eines zweijährigen Experiments muss die ANSM eine neue Ausnahmegenehmigung für die Beurteilung von Hanf erteilen. Nach dem Samen und dem Stängel könnten die Blüten und Blätter zur Ernte zugelassen werden. Die neuen Verwendungen von Blüten und Blättern, wenn sie möglich sein werden, werden zwei Arten von Aktivitäten eröffnen: die Extraktion von THC und die Extraktion von CBD für die Herstellung von Kosmetika, Getränken, Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten.

France: Flowers and leaves from hemp will be made available for users

Within the framework of the experimentation in France of cannabis for therapeutic purposes, the National Agency for Medicines (ANSM) should authorize, shortly, the valorization of the flower and the leaf of hemp, hitherto forbidden in France. Within the framework of a two-year experimentation, the ANSM must grant a new exemption to the valorisation of hemp. After the seed and the stem, the flower and the leaf could be authorized for harvesting. The new uses of the flower and the leaf, when they will be possible, will open two types of activities: the extraction of THC and the extraction of CBD for the manufacture of cosmetics, drinks, liquid for electronic cigarettes.

Terra vom 20. August 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Medicinaal Cannabis programma Frankrijk start in september 2020

Korte samenvatting status Cannabis in Frankrijk