Beslissing Hoge Raad: Kosten medicinale thuiskweek cannabis voorgeschreven door arts fiscaal aftrekbaar!

04 oktober 2019

Vandaag is de beslissing omtrent de fiscale aftrek betreffende medicinale thuiskweek goedgekeurd, de kosten voor aftrek gekochte cannabis in coffeeshop is afgekeurd.

Top! Eindelijk gerechtigheid voor een gedeelte, patiënten die de mogelijkheid niet hebben om zelf te kweken en niet toekomen met de soorten in de apotheek, zijn vaak afhankelijk van de coffeeshop, die meerdere soorten aanbieden. Als deze voorgeschreven wordt door de arts zouden ze ook aftrekbaar moeten zijn!

Kosten van door arts voorgeschreven zelfgekweekte cannabis als zorgkosten fiscaal aftrekbaar

Den Haag, 04 oktober 2019
De belastingplichtige in deze zaak, die cannabis in eigen beheer heeft gekweekt en over een doktersvoorschrift beschikte, kan de kosten van die kweek als zorgkosten in aftrek brengen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De belastingplichtige in de zaak in kwestie lijdt aan de ziekte van Crohn.  Haar arts heeft haar cannabis als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven. Deze arts was van oordeel dat via de apotheek verkrijgbare cannabis bij haar niet de gewenste werking heeft. Zij heeft zelf cannabis gekweekt. De kosten van de zelfkweek wil zij voor de inkomstenbelasting als specifieke zorgkosten in aftrek brengen.

In cassatie is onder meer de vraag aan de orde of het hier gaat om een middel dat is verstrekt op voorschrift van een arts.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat uit de parlementaire geschiedenis van de wettelijke regeling niet kan worden afgeleid dat aan het woord ‘verstrekt’ een verdergaande betekenis toekomt dan dat het middel moet zijn voorgeschreven door een arts. In deze zaak is cannabis daadwerkelijk als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven door een arts, die vindt dat via de apotheek verkrijgbare cannabis voor deze belastingplichtige niet de gewenste werking heeft. Daarom slaagt het beroep in cassatie. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof op dit punt vernietigd.

In deze zaak was verder aan de orde of de aftrek ook geldt voor bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). Het Hof oordeelde dat het voorschrift van de arts alleen betrekking had op zelfgekweekte cannabis, en dus niet op bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). De Hoge Raad heeft de klacht van de belastingplichtige tegen dat feitelijke oordeel verworpen. De kosten van de gekochte cannabis(olie) zijn op grond van de wettelijke regeling dan ook niet aftrekbaar. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof op dit punt in stand gelaten.

De zaak wordt nu verwezen naar een ander hof voor een nader onderzoek naar de hoogte van de aftrekbare kosten.