Hoge Raad beslist vrijdag 4 oktober 2019 of kosten zelfgekweekte cannabis aftrekbaar zijn of niet

30 september 2019

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 4 oktober aanstaande het arrest in de zaak omtrent kosten zelf gekweekte cannabis aftrekbaar wijzen.

Dit is van groot belang voor patiënten die cannabis medicinaal gebruiken en of de kosten die gemaakt zijn voor de thuiskweek aftrekbaar zijn.

Gegevens voorliggende uitspraak:

Gerechtshof Amsterdam 23 augustus 2018, nrs. 17/00270, 17/00271, 17/00273 en 17/00274
ECLI:NL:GHAMS:2018:3720Kosten zelfgekweekte cannabis zijn niet aftrekbaar

Conclusie A-G 31 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:578 –  Kosten zelfgekweekte cannabis zijn aftrekbaar

Op 31 mei is er advies uitgebracht aan de Hoge Raad betreffende de fiscaal aftrekbare kosten van cannabisteelt in eigen beheer omdat het medicinaal gebruikt wordt.

Aanstaande vrijdag 4 oktober zal de Hoge Raad advies geven.

Het advies, een zogenoemde conclusie, van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Bron