WHO laat Informatie over Cannabis achter Slot en Grendel

24 december 2018

WHO: Een overzicht van cannabis blijft achter slot en grendel

De publicatie van de resultaten van de twee jaar wetenschappelijke beoordelingen over cannabis, het “kritisch overzicht over cannabis” is niet gepubliceerd op 7 December zoals verwacht, in het kader van de bijeenkomst van de CND (Commission on narcotic drugs) in Wenen. De laatste beoordeling van de WHO in het jaar 1954 heeft het wereldwijd verbod in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de controle van de drug.

Toen het tijd was om  de resultaten in de overvolle kamer bekend te maken, was iedereen verbaasd om te zien hoe de woordvoerder van de WHO heeft aangekondigd dat de resultaten over cannabis vertrouwelijk zullen blijven, en er is geen verdere datum van publicatie genoemd. Woordvoerders voor niet-gouvernementele organisaties hadden kritiek dat de WHO zich niet houdt aan hun eigen regels en beleid.

Persmededeling van FAAAT van 7. December 2018

Deutsch

WHO: Die Übersicht zu Cannabis bleibt unter Verschluss

Die mit Spannung für den 7. Dezember erwartete Veröffentlichung der Ergebnisse der zweijährigen wissenschaftlichen Bewertung von Cannabis, das „Critical Review on Cannabis“, im Rahmen des CND-Treffens (Commission on Narcotic Drugs) in Wien, fand nicht statt. Die letzte Einschätzung der WHO aus dem Jahr 1954 hatte das weltweite Verbot im Rahmen des UNO-Drogenkontrollvertrags gestärkt.

Als es an der Zeit war, die Ergebnisse im überfüllten Saal zugänglich zu machen, waren alle verblüfft, zu erleben, wie der Sprecher der WHO bekannt gab, dass das Ergebnis zu Cannabis vertraulich bleibt, und nicht einmal einen weiteren Termin für die Veröffentlichung nannte. Sprecher von Nicht-Regierungs-Organisationen kritisierten, dass die WHO sich nicht an ihre eigenen Regeln und Richtlinien halte.

Persmededeling van FAAAT van 7. December 2018

English

WHO: Review on cannabis will be kept under lock

A much anticipated release of findings of two year scientific assessment of cannabis leaves, the “Critical Review on Cannabis”, was not published as expected on 7 December at the UN headquarters in Vienna during the CND meeting (Commission on Narcotic Drugs). The last assessment by WHO in 1954 fuelled global prohibition under the UN drug control Treaty framework.

When the time came to release the findings to the packed audience, all were stunned to watch, in person, the spokesperson for WHO announce that the outcome on Cannabis was kept confidential, but did not announce any date for the release. Speakers of NGOs criticised that the WHO did not obey their own rules and guidelines.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany