Meer verdoving nodig bij chronisch cannabisgebruik

24 april 2024

Interacties tussen cannabis en anesthesie voor een operatie

Iedereen die al eens een chirurgische ingreep heeft ondergaan, herinnert zich misschien nog wel een voorgesprek over de operatie, waarin de risico’s en opties worden besproken. Vooraf krijg je ook een vragenlijst om in te vullen, waarin je veel informatie moet geven over je gezondheid, eventuele eerdere ziekten, langetermijnmedicatie en nog veel meer.

Veel stoffen kunnen het effect van anesthesie beïnvloeden

Voor een geplande operatie is het cruciaal om de behandelend arts te voorzien van alle relevante informatie over je eigen gezondheidstoestand. Hieronder valt ook het gebruik van medicijnen, alcohol, tabak en drugs, omdat deze allemaal de interactie met anesthetica kunnen beïnvloeden. Laten we eens in detail kijken naar de complexe relatie tussen cannabisgebruik en anesthesie, en in het bijzonder waarom het belangrijk is om eerlijk te zijn over je gebruik vóór een medische ingreep.

Interactie tussen cannabis en anesthesie?

Het effect van cannabis is een complexe zaak, omdat de plant, net als alle levende wezens, een verzameling is van een immens aantal verschillende stoffen. Door het jarenlange verbod kennen we niet eens de effecten en eigenschappen van alle afzonderlijke moleculen in cannabis. We kunnen alleen maar dromen van uitgebreide kennis over de interacties tussen hen of zelfs over hun interactie met andere stoffen. Toch is het al bekend dat verschillende psychoactieve stoffen in cannabis de effecten van anesthetica kunnen beïnvloeden. Onderzoeken zijn niet helemaal eensluidend over de aard van deze interacties, maar er zijn aanwijzingen dat regelmatig cannabisgebruik de gevoeligheid voor sommige verdovingsmiddelen kan verhogen. Aangezien het effect van cannabis echter afhangt van factoren zoals de dosering, het type en de frequentie van het gebruik, de toestand van de persoon of zelfs de vorm van de gebruiker op de dag, zal hetzelfde gelden voor interacties met andere stoffen.

Eerst moet een aangepaste anesthesiepraktijk worden ontwikkeld

Zoals gezegd staat het wetenschappelijk werk rond dit onderwerp nog in de kinderschoenen, omdat onderzoek op dit gebied niet alleen oninteressant zou zijn omwille van wettelijke redenen, maar in het beste geval ook moeilijk uit te voeren. Alleen de Cannabis as Medicine Act heeft op dit moment de deur naar de wetenschap een beetje opengezet. Er zijn veel meer studies en onderzoeken nodig om gefundeerde conclusies te kunnen trekken, omdat decennia van inactiviteit moeten worden ingehaald. De specifieke mechanismen van interacties tussen cannabis en verschillende anesthetica moeten beter worden begrepen om een op feiten gebaseerde anesthetische praktijk te ontwikkelen voor cannabisgebruikers en ook voor patiënten die een cannabinoïdentherapie volgen.

Veel factoren zijn moeilijk in te schatten

Totdat er betere gegevens beschikbaar zijn, is het belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s die cannabisgebruik kan inhouden in verband met chirurgische ingrepen. Reacties op anesthetica kunnen onvoorzien en onvoorspelbaar zijn. Verdere complicaties of gezondheidsproblemen kunnen optreden. Zelfs roken als toepassing kan de luchtwegen irriteren en zo een negatief effect hebben op de ademhaling tijdens en na een operatie. Zelfs zoiets ogenschijnlijk triviaals kan gevolgen hebben, dus de arts en de patiënt moeten met veel factoren rekening houden.

Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan het cardiovasculaire systeem als we kijken naar de invloed van cannabisgebruik op het effect van anesthetica. We nemen nu aan dat cannabis de bloeddruk kan beïnvloeden. Hoge bloeddruk is in Duitsland een van de meest voorkomende redenen om een operatie uit te stellen. Zoals u ziet moet bij een uitgebreide pre-operatieve evaluatie dus niet alleen worden gekeken naar de algemene gezondheid, maar ook naar middelengebruik en de mogelijke invloed daarvan op het effect van anesthetica.

De nog steeds schaarse studiesituatie met betrekking tot interacties tussen cannabis en anesthetica is niet het enige probleem als het gaat om het aanpassen van anesthesie voor een gebruiker of cannabispatiënt. Als geldige studieresultaten tijdig en stap voor stap worden verzameld, moeten ze ook de vele praktiserende artsen bereiken.

Open communicatie tussen patiënt en arts is vereist

Als een operatie onder narcose op handen is, is het sterk aan te raden dat de patiënt open communiceert met de arts over het gebruik van cannabis of andere middelen. De informatie waarover de arts vóór de operatie beschikt, kan bepalend zijn voor de best mogelijke verdoving en ook voor het succes van de behandeling. Alleen als alle relevante details bekend zijn, kan de best mogelijke behandeling en dus de maximale veiligheid van de patiënt gegarandeerd worden.

Tegen de achtergrond van de illegaliteit wordt het recreatieve gebruik van cannabis nog steeds geassocieerd met een stigma en het kan niet worden uitgesloten dat de desbetreffende behandelende arts het gebruik en dus ook de gebruiker zal veroordelen. Dit mag de patiënt er echter niet van weerhouden om absoluut eerlijk te zijn, omdat dit onder bepaalde omstandigheden verstrekkende gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Bron