Het Manifest van de Medicinale Cannabis Patiënten Raad (Wereldwijd)

05 september 2023

Aangenaam wij zijn de IACM patienten raad en overleggen reeds een lange tijd wereldwijd met patiënten en verzorgers  die cannabis als medicijn gebruiken. Dit jaar is de website gelanceerd en is ons manifest gepubliceerd:

Het Manifest

Wie zijn wij?

Wij zijn de patiënten.

De verzorgers.

Wij hebben ons verenigd om de toegangsregels te verbeteren voor hen die cannabis nodig hebben.

In de afgelopen jaren hebben velen van ons de gelegenheid gehad elkaar te ontmoeten op verschillende fora, conventies, vergaderingen en bijeenkomsten, niet alleen in Europa maar over de hele wereld. We herkenden de universaliteit van de problemen waarmee onze patiënten worden geconfronteerd en de gemeenschappelijke kwesties waarvan we allemaal vonden dat ze moesten worden aangepakt. Telkens weer werd besproken dat we een manier nodig hadden om ons te verenigen – iets dat ons de kracht van aantallen en organisatie zou geven die nodig was om het beleid te veranderen en onze stem te laten horen.

Eerst informeel en nu eindelijk als een feitelijke entiteit hebben wij ons georganiseerd rond de internationaal gerespecteerde IACM en met haar steun hebben wij het leven geschonken aan de IACM PATIENT COUNCIL.* Onze leden komen uit landen over de hele wereld, waarbij wij streven naar een vertegenwoordiging uit alle continenten en alle landen. Met gemeenschappelijke doelen en een schat aan ervaring in onze successen en mislukkingen, voelen we sterk dat de tijd is gekomen om ons te verenigen en ons recht op toegang tot de therapie van onze keuze op te eisen.

Cannabis is een medicijn. Onze doelen zullen alleen worden bereikt wanneer deze plant als zodanig wordt behandeld voor patiënten over de hele wereld.

Wij geloven

– Dat het woord “PATIËNT” in het middelpunt van deze gemeenschap hoort te staan. Dat de behoeften van de patiënt centraal moeten staan voor iedereen, voor de wetenschappelijke gemeenschap, voor onze zorgverleners en voor de leden van de cannabisindustrie in zijn geheel.
– Dat alle patiënten gelijk zijn en gelijke toegang moeten hebben tot cannabis en cannabinoïden voor medische behandeling, ongeacht waar ze wonen en ongeacht hun financiële status.
– Dat alle patiënten het recht hebben om begeleiding en hulp te krijgen van goed opgeleid medisch personeel.
– Dat het recht om je eigen medicijn te kweken niet onderhandelbaar is.
– Dat cannabisproducten, wanneer gebruikt als medicijn, opgenomen moeten worden in nationale gezondheidsprogramma’s en gedekt moeten worden door zowel publieke als private verzekeringsprogramma’s.
– Dat de medische beroepsgroep de ogen moet openen voor de mogelijkheid dat cannabis een levensvatbare optie is voor hun patiënten.

Wij zullen handelen

– Het informeren en voorlichten van patiënten, verzorgers en professionals in de gezondheidszorg, evenals de media en het grote publiek, terwijl leden van de wetenschappelijke gemeenschap worden ondersteund en aangemoedigd en de samenwerking met de industrie wordt verbeterd. Het verrijken van de kennis en de ervaring die de cannabisgemeenschap wereldwijd heeft opgedaan door middel van uitwisseling en participatie.
– Het verbeteren van de wetgeving die de toegang belemmert, zodat alle burgers voor de wet dezelfde rechten hebben in hun toegang tot cannabis.
– Het ondersteunen van alle patiënten in hun zoektocht naar de vorm en de middelen om cannabis te gebruiken om hun gezondheid te ondersteunen en hun aandoeningen te behandelen.
– Het aanmoedigen van onderzoek naar het gebruik van cannabinoïden voor alle aandoeningen waarvan patiënten op dit moment erkennen dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan hun therapie.
– Het ondersteunen van de creatie van een uitgebreid educatief systeem dat zowel wetenschappelijke kennis als praktische ervaring van de cannabisplant en het endocannabinoïde systeem omvat voor professionals in de gezondheidszorg wereldwijd, en er tegelijkertijd voor zorgen dat het endocannabinoïde systeem en de cannabinoïde geneeskunde worden opgenomen in het curriculum van universiteiten over de hele wereld.
– Ervoor zorgen dat de deelname van patiënten en verzorgers aan de besluitvorming over producten en ontwikkeling een prioriteit wordt voor de industrie.
– Patiënten en hun verenigingen in staat stellen deel te nemen aan conferenties en fora op het internationale toneel, en daarbij gesteund worden door de industrieën die aangemoedigd moeten worden om onze deelname te zoeken.
– Ervoor zorgen dat het werk en de inspanningen van patiënten en hun verzorgers op billijke wijze door de industrie worden benut en deze verenigingen en individuen in staat stellen en steunen bij hun inspanningen om zowel financiële als praktische steun te verkrijgen via hun deelneming aan conferenties, forums, vergaderingen en panels in samenwerking met de industrie.

We zullen organiseren

– Ons lidmaatschap moet patiëntenorganisaties van over de hele wereld omvatten, en bestaande netwerken en coalities binnen ons lidmaatschap moeten worden opgenomen om ons in staat te stellen het bovenstaande te bewerkstelligen.
– Het ondersteunen van samenwerking tussen de patiënten en de wetgevers, patiënten en hun zorgverleners en patiënten en de cannabisindustrie.

Hieraan zullen wij al onze energie wijden, door te streven naar samenwerking met politieke autoriteiten en beleidsmakers, door samen te werken met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke en medische gemeenschap en door de buitenbeentjes van de industrie aan te moedigen en te belonen die vooruit zijn gegaan en de toegang mogelijk hebben gemaakt tot producten waarvan vele van onze meer fortuinlijke collega’s en medepatiënten over de hele wereld profiteren.