Ongeveer 9% van de Canadezen kweekt thuis cannabis

30 mei 2022

Wetenschap/Mens: Ongeveer 9% van de Canadezen kweekt thuis cannabis

Volgens een onderzoek onder meer dan 10.000 Canadese cannabisgebruikers meldde bijna een op de tien Canadese cannabisconsumenten in 2020 thuis cannabis te kweken, met een bescheiden toename na legalisering en de meesten kweekten binnen de niet-medische limiet van vier planten.

Thuiskweek kwam minder vaak voor in provincies waar thuiskweek verboden was.

Er bestaat weinig onderzoek over thuisteelt in Canada na de legalisering van niet-medische cannabis in 2018. De doelen van het onderzoek waren om: (1) het percentage thuisteelt voor en na legalisatie te schatten; (2) de hoeveelheid en uitgaven van cannabisplanten te schatten; en (3) de associatie tussen provinciaal beleid en thuisteelt na legalisatie te onderzoeken.

Methoden: Herhaalde cross-sectionele enquêtegegevens zijn afkomstig van Canadese respondenten in de International Cannabis Policy Study in 2018, 2019, en 2020. Respondenten tussen 16-65 jaar werden gerekruteerd via online commerciële panels. Thuiskweekpercentages werden geschat onder alle respondenten in 2019 en 2020 (n = 26.304) en onder een substeekproef van cannabisconsumenten in de afgelopen 12 maanden in 2018-2020 (n = 12.493). Gewogen multivariabele logistische regressiemodellen onderzochten de associatie tussen thuisteelt en provinciaal beleid onder alle respondenten, 2019-2020.

Resultaten: Cannabisconsumenten in 2019 (7,9%; AOR = 1,47, 95% CI: 1,07,2,01) en 2020 (8,8%; AOR = 1,62, 95%CI: 1,18,2,23) hadden hogere kansen op het rapporteren van thuisteelt in de afgelopen 12 maanden dan pre-legalisatie (5,8%). Na de legalisatie was de thuiskweek in de afgelopen 12 maanden lager in Quebec en Manitoba, de twee provincies die thuiskweek verboden (3,2%), dan in provincies waar thuiskweek was toegestaan (6,8%; AOR = 0,48, 95 %CI: 0,39, 0,59). Het mediane aantal geteelde planten in alle provincies lag tussen 3,1 en 3,5 in alle jaren.

Conclusies: Bijna een op de tien Canadese cannabisconsumenten meldde thuiskweek van cannabis in 2020, met een bescheiden toename na legalisering en de meesten kweekten binnen de niet-medische limiet van vier planten. Thuiskweek kwam minder vaak voor in provincies waar thuiskweek verboden was.

School of Public Health Sciences, Universiteit van Waterloo, Canada.

(english)

Science/Human: About 9% of Canadians cultivate cannabis at home

According to a survey of more than 10,000 Canadian cannabis users almost one in ten Canadian cannabis consumers reported home cultivation of cannabis in 2020, with modest increases following legalization and most growing within the non-medical limit of four plants.

Home cultivation was less common in provinces where home cultivation was prohibited.

School of Public Health Sciences, University of Waterloo, Canada.

Wadsworth E, et al. Addict Behav Rep. 2022;15:100423.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook