WHO: Eerste wetenschappelijke beoordeling van de medicinale waarde van cannabis en cannabinoïden

16 maart 2022

Een nieuw artikel beschrijft het proces om de medicinale waarde van cannabis wetenschappelijk te herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 2 december 2016. Tot slot heeft de VN-Commissie voor verdovende middelen op 2 december 2020 “cannabis” en “cannabishars” van lijst IV gehaald.

Achtergrond

“Cannabis” en “cannabishars” zijn afgeleid van de cannabisplant en worden gebruikt als kruidengeneesmiddel, in de traditionele geneeskunde en als actief farmaceutisch bestanddeel. Sinds 1961 zijn ze opgenomen in lijst IV, de meest restrictieve categorie van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen. Het proces om ze wetenschappelijk te herzien en opnieuw op de lijst te plaatsen, werd op 2 december 2016 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestart; het overleefde een aantal belemmeringen tot het uiteindelijk op 2 december 2020 aan een vertraagde en sui generis stemming door de VN-Commissie voor verdovende middelen werd onderworpen, waarbij “cannabis” en “cannabishars” van lijst IV werden gehaald.

Opzet/methodologie/aanpak

Evaluatie van de aanbevelingen van de WHO voor de indeling, het proces dat heeft geleid tot de stemming van de Commissie en de daaropvolgende implicaties op mondiaal, nationaal en patiënten-/clinicusniveau. Narratief verslag van de vier jaar durende procedure; beoordeling van de praktische implicaties van zowel verworpen als aanvaarde aanbevelingen.

Bevindingen

Het proces was historisch ongekend, van politieke relevantie voor zowel medische Cannabis als evidence-based planning in het algemeen. Procedurele belemmeringen belemmerden de juiste betrokkenheid van belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld. Het landschap dat voortvloeit uit aanvaarde en verworpen aanbevelingen laat landen toe om door te gaan met het opzetten van gedecentraliseerde, niet-uniforme systemen voor toegang tot en beschikbaarheid van “cannabis” en “cannabishars” voor medische doeleinden.

Originaliteit/waarde

Perspectief van geaccrediteerde waarnemers; belichten van institutionele kwesties en de situatie op het terrein; contrast tussen de interpretaties en de betrokkenheid van belanghebbenden.

(english)

WHO: First scientific review of the medicinal value of cannabis and cannabinoids

A new article describes the process to scientifically review the medical value of cannabis by the World Health Organisation (WHO) on 2 December 2016. Finally, the UN Commission on Narcotic Drugs on 2 December 2020 withdrew “cannabis” and “cannabis resin” from Schedule IV.

Emerald insight

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook