Oorlogsveteranen in de VS verkiezen cannabis boven opioïden en benzodiazepinen

27 april 2021

Wetenschap/Mens: Oorlogsveteranen in de VS verkiezen cannabis boven opioïden en benzodiazepinen

Volgens een onderzoek van onderzoekers van het College of Applied Health Sciences van de Universiteit van Illinois in Urbana Champaign, VS, onder 514 Veteranen van 60 jaar of ouder en 2758 Niet-Veteranen verschilden de groepen wat betreft het gebruik van cannabis, opioïden en benzodiazepines. Beide groepen rapporteerden vergelijkbare niveaus van pijn, levenskwaliteit, sociale tevredenheid, en slaapkwaliteit.

Veteranen gebruikten vaker cannabis voor psychische aandoeningen, terwijl ze minder gebruik meldden voor pijngerelateerde aandoeningen dan niet-veteranen. Veteranen gebruikten minder vaak opioïden en benzodiazepinen in vergelijking met niet-veteranen. Veteranen meldden ook wenselijke gezondheidsresultaten van cannabisgebruik voor pijn, slaapkwaliteit, gezondheidsaandoeningen en levenskwaliteit. De auteurs concludeerden dat hun werk “inzichten verschaft voor clinici en beleidsmakers om te overwegen of cannabis een haalbare optie kan zijn om het gebruik van opioïden en benzodiazepines door oudere veteranen met chronische lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen te verminderen of te vervangen.”

Science/Human: War veterans in the US prefer cannabis over opioids and benzodiazepines

 

According to a survey by investigators of the College of Applied Health Sciences of the University of Illinois at Urbana Champaign, USA, with 514 Veterans 60 years of age or older and 2758 Non-Veterans the groups differed with regard to the use of cannabis, opioids and benzodiazepines. Both groups reported similar levels of pain, quality of life, social satisfaction, and sleep quality.

Veterans were more likely to use cannabis for mental health conditions while they reported lower use for pain-related conditions than non-Veterans. Veterans were less likely to use opioids and benzodiazepines compared to non-Veterans. Veterans also reported desirable health outcomes of cannabis use for pain, sleep quality, health conditions, and quality of life. Authors concluded that their work “provides insights for clinicians and policy makers to consider whether cannabis can be a viable option to reduce or replace opioid and benzodiazepine use by older Veterans with chronic physical and mental health conditions.”

Kang H, Hunniecutt J, Quintero Silva L, Kaskie B, Bobitt J. Biopsychosocial factors and health outcomes associated with cannabis, opioids and benzodiazepines use among older veterans. Am J Drug Alcohol Abuse. 2021:1-11.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook