IACM: gratis webinars en online jubileumbijeenkomsten tussen oktober en december 2020

13 oktober 2020

IACM: gratis webinars en online jubileumbijeenkomsten tussen oktober en december 2020

De start van de IACM- webinarserie is uitgesteld van 8 oktober naar 15 oktober. Alle webinars beginnen om 18:00 uur Central European Time. Het jubileumevenement op 5 november, waarop we de 90ste verjaardag van Professor Mechoulam en de 20ste verjaardag van de IACM vieren, begint om 17.00 uur CET. Alle webinars worden gehouden in het Engels met ondertitels in het Duits, Frans, Spaans en Portugees. Alleen de webinarserie is dan online beschikbaar als on-demand opnames van oktober 2020 tot maart 2021 op de website van onze congresorganisator (Congrex).

Het eerste webinar op 15 oktober 2020 om 18.00 uur (CEST) door professor Roger Pertwee, getiteld “Potentiële therapeutische toepassingen van bepaalde cannabisderivaten en synthetische cannabinoïden als gevolg van hun farmacologische eigenschappen”, zal de volgende vragen beantwoorden:

– Welke goedgekeurde cannabinoïde -Drugs zijn al ontwikkeld?
– Zijn er kruidencannabinoïden (fytocannabinoïden) met farmacologische eigenschappen waarvoor potentiële therapeutische toepassingen zijn geïdentificeerd?
– Zijn er synthetische cannabinoïden met farmacologische eigenschappen waarvoor potentiële therapeutische toepassingen zijn geïdentificeerd?
– Wat is het endocannabinoïdesysteem en hoe kan het specifiek worden gebruikt om therapeutisch gunstige effecten te bereiken?
– Zijn er momenteel onvervulde behoeften waaraan moet worden voldaan om de ontdekking / ontwikkeling van belangrijke nieuwe cannabinoïde medicijnen te bevorderen?
– Zijn er belangrijke bronnen met bekende informatie over de farmacologie en / of therapeutisch potentieel van fytocannabinoïden en / of synthetische cannabinoïden?

De volgende webinar op 22 oktober door Donald Abrams en Manuel Guzman zal zijn over “Cannabis in kanker”, op 29 oktober gevolgd door Ethan Russo met “Plants and the Endocannabinoid System”. Het gezamelijk Programma is hier te vinden.

Registreer u hier gratis voor alle evenementen vanaf 12 oktober om 23.00 uur.

IACM: Kostenlose Webinare und Online-Jubiläumstreffen zwischen Oktober und Dezember 2020

Der Beginn der IACM-Webinarreihe wurde vom 8. Oktober auf den 15. Oktober verschoben. Alle Webinare beginnen um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Jubiläumsveranstaltung am 5. November, auf der wir den 90. Geburtstag von Professor Mechoulam und den 20. Jahrestag der IACM feiern werden, beginnt um 17 Uhr MEZ. Alle Webinare werden in Englisch mit Untertiteln in Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch abgehalten. Nur die Webinar-Reihe wird anschließend als On-Demand-Aufnahmen von Oktober 2020 bis März 2021 auf der Website unseres Kongressveranstalters (Congrex) online verfügbar sein.

Das erste Webinar am 15. Oktober 2020 um 18 Uhr (MESZ) von Professor Roger Pertwee mit dem Titel “Potenzielle therapeutische Verwendungen bestimmter Cannabisderivate und synthetischer Cannabinoide, die sich aus ihren pharmakologischen Eigenschaften ergeben” wird die folgenden Fragen beantworten:
— Welche zugelassenen Cannabinoid-Medikamente sind bereits entwickelt worden?
— Gibt es pflanzliche Cannabinoide (Phytocannabinoide) mit pharmakologischen Eigenschaften, für die potenzielle therapeutische Anwendungen identifiziert wurden?
– Gibt es synthetische Cannabinoide mit pharmakologischen Eigenschaften, für die potenzielle therapeutische Anwendungen identifiziert wurden?
– Was ist das Endocannabinoidsystem und wie könnte es gezielt eingesetzt werden, um therapeutisch vorteilhafte Wirkungen zu erzielen?
– Gibt es derzeit ungedeckte Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten, um die Entdeckung/Entwicklung wichtiger neuer Cannabinoid-Medikamente voranzubringen?
– Gibt es wichtige Quellen für bekannte Informationen über die Pharmakologie und/oder das therapeutische Potenzial von Phytocannabinoiden und/oder synthetischen Cannabinoiden?

Das nächste Webinar am 22. Oktober von Donald Abrams und Manuel Guzman behandelt das Thema “Cannabis bei Krebs”, gefolgt am 29. Oktober von Ethan Russo mit “Pflanzen und das Endocannabinoidsystem”. Das gesamte Programm findet sich hier.

Bitte registrieren Sie sich hier kostenlos für alle Veranstaltungen ab 12. Oktober 23:00 Uhr.

IACM: Free Webinars and Anniversary Online Meeting between October and December 2020

The start of the IACM webinar series has been postponed from 8 October to 15 October. All webinars will begin and 6 PM Central European Time. The anniversary event on November 5th, where we will celebrate the 90th birthday of Professor Mechoulam and the 20th anniversary of the IACM, will start at 5 pm CET. All webinars will be held in English with subtitles in German, French, Spanish, and Portuguese. Only the webinar series will be available online afterwards as on demand recordings from October 2020 until March 2021 on the web site of our host (Congrex).

The first webinar on 15 October 2020 at 6 PM (CEST) by professor Roger Pertwee entitled “Potential therapeutic uses of certain cannabis derived and synthetic cannabinoids revealed by their pharmacological properties” will answer the following questions:

— What approved cannabinoid medicines have already been developed?

— Are there any plant cannabinoids (phytocannabinoids) with pharmacological properties, for which potential therapeutic applications have been identified?

— Are there any synthetic cannabinoids with pharmacological properties, for which potential therapeutic applications have been identified?

— What is the endocannabinoid system and how might it be targeted to generate therapeutically beneficial effects?

— Are there any currently unmet needs that should be addressed to help advance the discovery/development of important new cannabinoid medicines?

— Are there any important sources of known information about the pharmacology and/or therapeutic potential of phytocannabinoids and/or synthetic cannabinoids?

The next webinar on 22 October by Donald Abrams and Manuel Guzman will cover the topic “Cannabis in cancer”, followed on 29 October by Ethan Russo with “Plants and the Endocannabinoid System”. Please find here the whole  Programm.

Please register for free starting on 12 October at 11:00 PM CET for all events.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany