Prof. Elisaldo Araújo Carlini, pionier op het gebied van cannabinoïdeonderzoek, overleden op 90-jarige leeftijd.

29 september 2020

IACM: Prof. Elisaldo Araújo Carlini, pionier op het gebied van cannabinoïdeonderzoek, stierf op 90-jarige leeftijd.

De Braziliaanse cannabis- en cannabinoïde-onderzoeker Prof. Elisaldo Araujo Carlini (1930-2020) stierf op 16 september op 90-jarige leeftijd. Hij was de pionier in het ontdekken van de anticonvulsieve effecten van cannabidiol, al in de jaren zeventig. Carlini woonde gedurende een periode van zijn jeugd in een klein landelijk district van Pirajá, São Paulo. In dit dorp zonder middelen, inclusief geen gezondheidszorg, kwam hij in aanraking met kruidenbehandelingen en ontwikkelde hij een diep gevoel van verbondenheid met menselijk lijden. De professor vertelde zijn studenten altijd dat zijn passie voor onderzoek naar medicinale planten in die tijd begon.

Carlini publiceerde zijn eerste werk over cannabis bijna gelijktijdig met het werk van de groep van Raphael Mechoulam aan de Hebreeuwse Universiteit in Israël. In die tijd vormden Mechoulam en Carlini een uiterst productief partnerschap en een levenslange vriendschap. Een paar jaar later ontdekten hij en zijn collega Isaac Karniol dat het THC-gehalte van Braziliaanse cannabismonsters niet al zijn biologische activiteiten verklaarde. Deze bevinding maakte duidelijk dat andere cannabinoïden ook farmacologische effecten kunnen hebben die, zoals in het geval van cannabidiol (CBD), zelfs in strijd kunnen zijn met de effecten die worden waargenomen met THC. Deze studies waren fundamenteel voor de latere ontdekkingen van de anxiolytische en antipsychotische eigenschappen van CBD.

Bron: fragmenten uit het manuscript “Prof. Elisaldo Araújo Carlini, Cannabis and Cannabinoid
Research Pioneer (1930-2020)” voor het IACM-tijdschrift Cannabis and Cannabinoid Research, geschreven door Antonio Zuardi, Francisco Guimaraes en José Crippa van de Universiteit van São Paulo , Brazilië. [moet nog Gepubliceerd worden]

 

IACM: Prof. Elisaldo Araújo Carlini, cannabinoid research pioneer, passed away at the age of 90

 

The Brazilian cannabis and cannabinoid researcher Prof Elisaldo Araujo Carlini (1930-2020) passed away on September 16 at the age of 90. He was the pioneer in discovering the anticonvulsant effects of cannabidiol, still in the 70s. Carlini lived a period of his childhood in a small rural district of Pirajá, São Paulo. In this village devoid of all resources, including health care, he came into contact with herbal treatments and developed a deep sense of solidarity with human suffering. The Professor used to say to his students that his passion for research with medicinal plants began in that period.

 

Carlini published his initial papers on cannabis almost simultaneously as that of Raphael Mechoulam’s group at Hebrew University, Israel. At that time, Mechoulam and Carlini established an extremely productive partnership and a lifetime friendship. A few years later, with his colleague Isaac Karniol, he observed that Brazilian cannabis samples’ THC content did not explain all of its biological activities. This finding highlighted that other cannabinoids might also produce pharmacological effects that, as in the case of cannabidiol (CBD), could be even opposite to those observed with THC. These studies were fundamental to the subsequent discovery of CBD’s anxiolytic and antipsychotic properties.

 

Source: Excerpts from the manuscript “Prof. Elisaldo Araújo Carlini, Cannabis and Cannabinoids

Research Pioneer (1930–2020)” for the IACM Journal Cannabis and Cannabinoid Research written by Antonio Zuardi, Francisco Guimaraes, and José Crippa from the University of São Paulo, Brazil. [To be published]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany