Volgens onderzoek moduleert Cannabis de bloedconcentratie van hormonen gekoppeld aan eetlust

02 maart 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis moduleert de bloedconcentratie van hormonen gekoppeld aan eetlust

In een placebo-gecontroleerde studie met 20 deelnemers werden de bloedconcentraties van hormonen, die worden geassocieerd met eetlust en stofwisseling, gemoduleerd door cannabis.

De deelnemers ondergingen een crossover studie van vier sessies met orale cannabis, gerookte cannabis, verdampte cannabis en placebo.

Glucagon-achtige peptide-1 was lager bij cannabis in vergelijking met placebo.

De ghreline concentratie was met orale cannabis hoger dan na cannabis te hebben gerookt en verdampt.

De waargenomen stijging in de placebogroep van de insuline concentraties (waarschijnlijk te wijten aan de inname van een Brownie) werd niet waargenomen bij de orale inname van cannabis.

De auteurs schreven dat “cannabis toediening in deze studie, de bloed concentraties van enkele eetlust en metabole hormonen, in het bijzonder insuline, bij cannabisgebruikers moduleert”.

Farokhnia M, McDiarmid GR, Newmeyer MN, Munjal V, Abulseoud OA, Huestis MA, Leggio L. Effects of oral, smoked, and vaporized cannabis on endocrine pathways related to appetite and metabolism: a randomized, double-blind, placebo-controlled, human laboratory study. Transl Psychiatry. 2020;10(1):71.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis moduliert die Blutkonzentration von Hormonen, die mit dem Appetit verbunden sind

In einer plazebokontrollierten Studie mit 20 Teilnehmern wurden die Blutkonzentrationen von Hormonen, die mit Appetit und Stoffwechsel zusammenhängen, durch Cannabis moduliert.

Die Teilnehmer unterzogen sich einer Crossover-Studie mit 4 Sitzungen mit oralem Cannabis, gerauchtem Cannabis, verdampftem Cannabis und Placebo.

Glucagon-ähnliches Peptid-1 war unter Cannabis im Vergleich zu Placebo niedriger.

Die Ghrelin-Konzentration war bei oralem Cannabis höher als nach gerauchtem und verdampftem Cannabis. Der im Placebo beobachtete Anstieg der Blutinsulinkonzentrationen (wahrscheinlich aufgrund der Einnahme eines Brownies) wurde bei der Cannabiseinnahme nicht beobachtet.

Die Autoren schrieben, dass “die Cannabisverabreichung in dieser Studie die Blutkonzentrationen einiger Appetit-und metabolischer Hormone, vor allem Insulin, bei Cannabiskonsumenten modulierte”.

Farokhnia M, McDiarmid GR, Newmeyer MN, Munjal V, Abulseoud OA, Huestis MA, Leggio L. Effects of oral, smoked, and vaporized cannabis on endocrine pathways related to appetite and metabolism: a randomized, double-blind, placebo-controlled, human laboratory study. Transl Psychiatry. 2020;10(1):71.

Science/Human: Cannabis modulates blood concentrations of hormones associated with appetite

In a placebo-controlled study with 20 participants cannabis modulated blood concentrations of hormones related to appetite and metabolism.

Participants underwent a crossover study with 4 sessions of oral cannabis, smoked cannabis, vaporised cannabis and placebo.

Glucagon-like peptide-1 was he lower under cannabis compared to placebo.

Ghrelin concentrations during oral cannabis were higher than after smoked and vaporised cannabis.

The spike in blood insulin concentrations observed in the placebo (probably due to the intake of brownie) was not seen with cannabis intake.

Authors wrote that “cannabis administration in this study modulated blood concentrations of some appetitive and metabolic hormones, chiefly insulin, in cannabis users.”

Farokhnia M, McDiarmid GR, Newmeyer MN, Munjal V, Abulseoud OA, Huestis MA, Leggio L. Effects of oral, smoked, and vaporized cannabis on endocrine pathways related to appetite and metabolism: a randomized, double-blind, placebo-controlled, human laboratory study. Transl Psychiatry. 2020;10(1):71.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook