Een inhalator voor cannabis toonde veelbelovende resultaten in een pilot-studie

24 juni 2019

Wetenschap/mens: Een Puffer (MDI) voor cannabis toonde veelbelovende resultaten in een pilot-studie

Het gebruik van een nieuwe verdamper, de inhalator Syqemedical, heeft tijdens het verblijf in het ziekenhuis met cannabis patiënten geleid tot een hoge tevredenheid van de patiënt en medewerkertevredenheid zonder complicaties. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Faculteit Geneeskunde van het Israël-Instituut voor technologie in Haifa, Israël. Patiënten die lijden aan verschillende symptomen, met inbegrip van misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie en braken, spasticiteit en pijn, kregen vier dagelijkse dosis van 0,5 mg THC, die werden toegediend door 16 mg cannabis bloemen per inhalatie.

De gemiddelde dagdosis van cannabis tijdens het verblijf in het ziekenhuis was 51 mg (bereik: 20-96 mg) vergeleken met 1000 mg (bereik: 660-3300) vóór de hospitalisatie. Het was gemeld dat de intensiteit van de pijn voor 30-60 minuten na inademing (pijn intensiteit van 4 op een schaal van 0 tot 10) aanzienlijk lager was dan vóór de inhalatie (pijn intensiteit van 7). De deelnemers waardeerde hun tevredenheid over de Syqe inhalator met 6 (bereik: 5-7)

Vulfsons S, Ognitz M, Bar-Sela G, Raz-Pasteur A, Eisenberg E. Cannabis treatment in hospitalized patients using the SYQE inhaler: Results of a pilot open-label study. Palliat Support Care. 14. Juni 2019:1-6.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Ein Dosierinhalator für Cannabis zeigte in einer Pilotstudie vielversprechende Ergebnisse

Die Verwendung eines neuen Verdampfers, des Syqe-Inhalators, während des Krankenhausaufenthalts von Cannabis-Patienten führte zu einer hohen Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit ohne Komplikationen. Die Studie wurde von Wissenschaftlern der medizinischen Fakultät des Israel Institute of Technology in Haifa, Israel, durchgeführt. Patienten, die an verschiedenen Symptomen litten, darunter durch Chemotherapie verursachte Übelkeit und Erbrechen, Spastik und Schmerzen, erhielten vier tägliche Dosen von 0,5 mg THC, die von 16 mg Cannabisblüten pro Inhalation abgegeben wurden.

Die durchschnittliche tägliche Cannabis-Dosis während des Krankenhausaufenthalts betrug 51 mg (Bereich: 20-96 mg) im Vergleich zu 1000 mg (Bereich: 660-3300) vor dem Krankenhausaufenthalt. Es wurde berichtet, dass die Schmerzintensität 30-60 Minuten nach Inhalation (Schmerzintensität von 4 auf einer Skala von 0 bis 10) signifikant niedriger war als vor Inhalation (Schmerzintensität von 7). Die Teilnehmer bewerteten ihre Zufriedenheit mit dem Syqe Inhaler mit 6 (Bereich: 5-7).

Vulfsons S, Ognitz M, Bar-Sela G, Raz-Pasteur A, Eisenberg E. Cannabis treatment in hospitalized patients using the SYQE inhaler: Results of a pilot open-label study. Palliat Support Care. 14. Juni 2019:1-6.

English

Science/Human: A metered dose inhaler for cannabis showed promising results in a pilot study

The use of a new vaporiser, Syqe inhaler, during hospitalisation of cannabis patients yielded high levels of patients and staff satisfaction with no complications. The study was conducted by scientists from the Faculty of Medicine of the Israel Institute of Technology in Haifa, Israel. Patients suffering from different symptoms, including chemotherapy-induced nausea and vomiting, spasticity and pain, received four daily doses of 0.5 mg THC delivered from 16 mg cannabis flowers per inhalation.

Mean daily cannabis dose during hospitalisation was 51 mg (range: 20-96 mg) compared to 1000 mg (range: 660-3300) before hospitalisation. Pain intensity 30-60 minutes following inhalations (pain intensity of 4 on a scale from 0 to 10) was reported to be significantly lower than before inhalation (pain intensity of 7) . Participants ranked their satisfaction with Syqe Inhaler as 6 (range: 5-7).

Vulfsons S, Ognitz M, Bar-Sela G, Raz-Pasteur A, Eisenberg E. Cannabis treatment in hospitalized patients using the SYQE inhaler: Results of a pilot open-label study. Palliat Support Care. 2019 Jun 14:1-6.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany