In Nieuw Zeeland zal medicinale cannabis ruim beschikbaar zijn

27 december 2018

Nieuw Zeeland: Medicinale cannabis zal ruim beschikbaar zijn

De Nieuw-Zeelandse regering heeft een wet aangenomen, waardoor medicinale cannabis verkrijgbaar zal zijn voor duizenden patiënten na verloop van tijd, dit na jaren campagnes door chronisch zieken Nieuw-Zeelanders die zeggen dat de drug het enige is dat hun pijn verlicht. De wetgeving zal ook toestaan voor terminaal zieke patiënten om onmiddellijk te beginnen met het roken van cannabis zonder geconfronteerd te worden met de mogelijkheid van vervolging.

De minister van volksgezondheid, David Clarke, zei dat duizenden Nieuw-Zeelanders leven met chronische en eind-van-het-leven pijn en het bewijs dat cannabis veilig en gemakkelijk zou kunnen helpen met hun lijden was goed. De wet zou ook de weg vrijmaken voor Nieuw-Zeelandse bedrijven voor de vervaardiging van medicinale cannabisproducten voor zowel de lokale en internationale markt. De Wetgeving komt met een referendum in 2020 voor het recreatieve cannabisgebruik.

The Guardian of 11 December 2018

English

New Zealand: Medical cannabis will be widely available

New Zealand’s government has passed a law that will make medical cannabis widely available for thousands of patients over time, after years of campaigning by chronically ill New Zealanders who say the drug is the only thing that eases their pain. The legislation will also allow terminally ill patients to begin smoking cannabis immediately without facing the possibility of prosecution.

The health minister, David Clarke, said thousands of New Zealanders were living with chronic and end-of-life pain and the evidence that marijuana could safely help ease their suffering was sound. The law would also pave the way for New Zealand companies to manufacture medicinal cannabis products for both the local and international market. Legislation comes ahead of a referendum on recreational cannabis use in 2020.

The Guardian of 11 December 2018

Deutsch

Neuseeland: Medizinisches Cannabis wird allgemein verfügbar sein

Die neuseeländische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem medizinisches Cannabis im Laufe der Zeit für Tausende von Patienten verfügbar gemacht werden soll, nach jahrelangen Kampagnen chronisch kranker Neuseeländer, die erklärten, dieses Medikament sei das einzige, das ihren Schmerz lindere. Die Gesetzgebung ermöglicht es auch todkranken Patienten, sofort mit dem Rauchen von Cannabis zu beginnen, ohne dass eine Strafverfolgung droht.

Der Gesundheitsminister David Clarke erklärte, Tausende von Neuseeländern lebten mit chronischen Schmerzen oder Schmerzen am Lebensende, und der Beweis, dass Marihuana ihr Leiden sicher lindern könne, sei erbracht. Das Gesetz würde auch den Weg für neuseeländische Unternehmen ebnen, medizinische Cannabisprodukte sowohl für den lokalen als auch für den internationalen Markt herzustellen. Das aktuelle Gesetz geht einem Referendum über den Konsum von Cannabis für die Freizeit im Jahr 2020 voraus.

The Guardian vom 11. Dezember 2018

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany