Groot Brittannië: Wijzigingen inzake medicinaal gebruik cannabis

04 augustus 2018

Groot Brittannië: Regering signaleert wijzigingen inzake medicinaal cannabis gebruik

De Britse regering zal kijken naar mogelijke veranderingen in de regels over het gebruik van op cannabis gebaseerde medicijnen, zei een minister op 18 juni, nadat een epileptische jongen wiens medicatie in beslag werd genomen in het ziekenhuis, waar hij was opgenomen. Minister van binnenlandse zaken Sajid Javid gebruikte een uitzonderlijke kracht voor de op 16 juni afgenomen medicinale cannabisolie van Billy Caldwell, 12, door de douane-ambtenaren in de London Heathrow Airport

Billy’s moeder, Charlotte Caldwell, had haar pleidooi voor de medicatie terug te geven, want zonder leed haar zoon aan levensbedreigende aanvallen. “Dit geval… heeft een licht geschenen op het gebruik van de cannabis geneeskunde in dit land en gewezen op de noodzaak voor de regering om de kwestie verder en onze behandeling van deze kwesties verder te onderzoeken”, aldus Nick Hurd, een junior minister die verantwoordelijk is voor het werk van de politie. “Als een eerste stap, kondig ik vandaag aan dat de overheid de oprichting van een panel van deskundigen van clinici om het adviseren van ministers over elke afzonderlijke toepassingen in het voorschrijven van op cannabis gebaseerde medicijnen,” vertelde hij het Parlement.

 

Reuters of 18 June 2018

English

UK: Government signals changes on medicinal cannabis use

The British government will look into possible changes to rules on the use of cannabis-based medicines, a minister said on 18 June, after an epileptic boy whose medication was confiscated was hospitalized. Interior minister Sajid Javid used an exceptional power on 16 June to release medicinal cannabis oil that had been taken from Billy Caldwell, 12, by customs officials at London’s Heathrow Airport.

Billy’s mother, Charlotte Caldwell, had been pleading for the medication to be given back because without it her son suffered from life-threatening seizures. “This case .. has shone a light on the use of cannabis medicine in this country and highlighted the need for the government to explore the issue further, and our handling of these issues further,” said Nick Hurd, a junior minister responsible for the work of the police. “As a first step, I can announce today that the government is establishing an expert panel of clinicians to advise ministers on any individual applications to prescribe cannabis-based medicines,” he told parliament.

Reuters of 18 June 2018

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany