De regering in Zwitserland wil betere toegang tot het medicinaal gebruik van cannabis

08 juli 2018

Zwitserland: De regering wil betere toegang tot het medicinaal gebruik van cannabis

Zwitserland, die op grond van lage potente cannabis met THC concentraties tot 1% toestaat, maar cannabis met hoog THC-gehalte voor recreatief gebruik verboden heeft, beoogt pilotstudies over manieren om zijn wetten te versoepelen, zei de regering op 4 juli. Ook werd er voorgesteld dat het voor mensen om de toegang van cannabis voor medicinaal gebruik gemakkelijker moet worden.

Voor medicinaal cannabisgebruik of gebruik van THC, vereist de wet een vrijstelling te krijgen voor de gebruikers van het federaal gezondheidsministerie. De regering zegt dat maakt het moeilijk voor de ongeveer 3.000 patiënten die nu gebruik maken van de drug om een behandeling te krijgen. Ze vroegen het ministerie van binnenlandse zaken om te komen met een voorstel komende zomer om het proces te stroomlijnen, en het ministerie van volksgezondheid om te onderzoeken hoe vergoeding/zorgverzekering kwesties op te lossen voor de behandeling met medicinale cannabis.

Reuters vom 4. Juli 2018

English;

Switzerland: The government intends to ease access to the medical use of cannabis

Switzerland, which permits low potency cannabis with THC concentrations of up to 1 % but bans cannabis with high THC content for recreational use, aims to allow pilot studies on ways to relax its laws, its government said on 4 July. It also proposed making it easier for people to access cannabis for medical use.

For medical cannabis use or use of THC, the law requires users to obtain an exemption from the federal health ministry. The government says this makes it difficult for the roughly 3,000 patients who now use the drug to get a treatment. It asked the Interior Ministry to come up with a proposal by next summer to streamline the process, and the Health Ministry to examine how to resolve insurance reimbursement issues for treatment with medical cannabis.

Reuters vom 4. Juli 2018

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany