Medicinale cannabis verovert wereld!

28 november 2017

Patrick Dewals schrijft geregeld blogs over het medicinaal gebruik van cannabis, wij delen zijn blogs graag voor de normalisering.

 

Medicinale cannabis (MC) is wereldwijd overduidelijk aan een opmars bezig. Binnenlandse en buitenlandse media tonen meer en meer aandacht voor het onderwerp. Aangevuurd door menig wonderlijk voorbeeld dat via internet zijn weg vindt naar geïnteresseerde patiënten. Vaak hebben deze laatsten al een hele reeks conventionele medicijnen geprobeerd, zonder gewenst resultaat, en hopen op een positieve evolutie met de cannabisplant. Maar wat is medicinale cannabis eigenlijk? Bij welke ziekten kan het helpen? En zou een medisch programma op basis van MC in België kunnen helpen? Voor meer uitleg ging ik ten rade bij moleculair bioloog en farmaceutisch onderzoeker, Dr. Arno Hazekamp. Hij is werkzaam bij het bedrijf Bedrocan in Nederland. Het bedrijf kreeg van de Nederlandse overheid de toestemming om legale MC te telen en aan het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) te leveren. Zij zorgen nadien voor de verdere distributie naar de Nederlandse apothekers.

Beroepshalve onderzoekt Dr. Hazekamp cannabis al ruim vijftien jaar. Naast dure klinische studies wordt bij de ontwikkeling van MC ook ‘patient inspired research’ gebruikt. Dit soort onderzoek begint met de getuigenis van gebruikers. Stel, verschillende mensen getuigen, onafhankelijk van elkaar, over een bepaald effect of verbetering van een kwaal (bv. minder pijn) na de inname van verschillende soorten cannabis. Bovendien kunnen deze personen hun gebruikte cannabis aan het onderzoeksteam van Dr. Hazekamp overhandigen. In het laboratorium kan er dan een analyse volgen naar de precieze samenstelling van de gebruikte cannabisvariëteiten. De wetenschapper probeert in die verschillende samenstellingen een terugkerend patroon te identificeren. De stoffen die telkens voorkomen in de cannabissoorten die een goed medicinaal effect hebben, zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor dat effect. Nadien wordt op basis van dit patroon een geoptimaliseerde cannabisvariëteit ontwikkeld. Testen gebeurt uiteindelijk door de nieuwe ontwikkelde MC door patiënten met de aanvankelijke aandoening (hier pijn) te laten gebruiken en vast te stellen of het gewenste medische resultaat, minder pijn, inderdaad optreedt. Indien de veronderstelling klopt, kan men nu op grotere schaal deze bepaalde soort MC telen en aan de patiënten voor deze indicatie aanbieden. Door op deze wijze te werken, had Bedrocan bijvoorbeeld al in 2007 een cannabis type met het nu zo bekende cannabidiol (CBD, een niet psychoactieve cannabinoïde) beschikbaar voor patiënten met MS.

Wetenschappelijk onderzoek laten starten bij patiëntenfeedback lijkt misschien vreemd maar je kan niet voor iedere verschillende cannabisvariëteit een klinische studie organiseren. Er zijn gewoonweg veel teveel verschillende variëteiten, dus is het van belang om daar enige ordening in aan te brengen. In Nederland brengt Bedrocan momenteel vijf verschillende soorten MC op de markt. Het BMC is de uitvoeringsorganisatie van de overheid die het medicinaal cannabisproject voor de overheid leidt. Zij schakelt Bedrocan als bedrijf in om de MC te telen en informeert artsen en apothekers in via brochures, een website en presentaties bij welke indicaties MC kan dienen. Het BMC maakt hierbij een verschil tussen wetenschappelijke gegevens en ervaringen van patiënten en artsen. Zo zijn er volgens het agentschap voldoende wetenschappelijke gegevens die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam is bij – aandoeningen met spasticiteit in combinatie met pijn (MS, ruggenmergschade) – chronische pijn (met name van neurogene aard) – misselijkheid en braken (bij chemotherapieof radiotherapie bij kanker, bij hiv-combinatietherapie en bij medicatie bij een hepatitis C-infectie) – palliatieve behandeling van kanker en aids (voor opwekken eetlust en verminderen van pijn, misselijkheid en gewichtsverlies) – syndroom van Gilles de la Tourette – therapieresistent glaucoom. Daarnaast wijzen ervaringen van patiënten en artsen volgens het BMC op mogelijke klinische effectiviteit van MC bij aandoeningen zoals bijvoorbeeld Morbus Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, ADHD, PTSS, onrust bij Morbus Alzheimer en hersentrauma.

Dat ze bij Bedrocan niet stil zitten bewijst het feit dat ze binnenkort een zesde MC-variëteit aan het BMC assortiment toevoegen. De nieuweling is van het cannabis type ‘Amnesia Haze’. Dr. Hazekamp is momenteel bezig met het schrijven van een wetenschappelijke artikel over de manier van ontwikkeling van nieuwe cannabisvariëteiten. De nieuwe soort waar nu aan wordt gewerkt, is ontstaan door de verhalen van de patiëntengemeenschap te testen via laboratorium onderzoek. De Nederlandse wetenschapper stelt dat ‘bij de ontwikkeling van MC inspireren patiëntenverhalen ons in onze zoektocht, terwijl de wetenschap helpt om uiteindelijk verantwoorde beslissingen te nemen’. In dit geval werd door meerdere patiënten aangegeven dat ze “Amnesia Haze” misten in de rij Bedrocan variëteiten. Door onderzoek in het lab ontdekte Dr. Hazekamp dat op basis van de chemische samenstelling van “Amnesia Haze” deze variëteit inderdaad niet tussen de huidige Bedrocan variëteiten voorkomt. De verwachting is dat deze nieuwe Bedrocan variëteit (naam is nog niet bekend) voor het einde van dit jaar aan het assortiment kan worden toegevoegd.

Lees meer

Psychiatrisch verpleegkundige Politicoloog student filosofie
In België en Nederland besteden de media te weinig aandacht aan plantengeneeskunde. Onze dokters zijn geprogrammeerd om pillen voor te schrijven…
Wil u deze situatie mee veranderen, sta dan op voor uw recht en deel dit artikel … volg dan Yabastaman op yoors… en geef het artikel een review