De Verenigde Naties doen een oproep tot einde van de oorlog tegen drugs.

11 juli 2022

VN: oproep tot einde van de oorlog tegen drugs.

Mensenrechtendeskundigen van de VN hebben de internationale gemeenschap opgeroepen een einde te maken aan de zogenaamde “oorlog tegen drugs” en een drugsbeleid te bevorderen dat stevig verankerd is in de mensenrechten.

Met het oog op de Internationale Dag tegen drugsmisbruik en illegale drugshandel op 26 juni 2022, hebben de deskundigen een verklaring afgelegd.

GENEVA (24 juni 2022) – Mensenrechtendeskundigen* van de VN hebben de internationale gemeenschap opgeroepen een einde te maken aan de zogenaamde “oorlog tegen drugs” en een drugsbeleid te bevorderen dat stevig verankerd is in de mensenrechten. In de aanloop naar de Internationale Dag tegen drugsmisbruik en illegale drugshandel op 26 juni 2022, hebben de deskundigen de volgende verklaring afgelegd:

“Uit gegevens en ervaring die door VN-deskundigen zijn verzameld, blijkt dat de “oorlog tegen drugs” de gezondheid en het sociale welzijn ondermijnt en overheidsmiddelen verspilt, terwijl hij er niet in slaagt de vraag naar illegale drugs en de illegale drugsmarkt uit te roeien. Erger nog, deze “oorlog” heeft in verschillende gevallen op lokaal, nationaal en regionaal niveau een narco-economie doen ontstaan die ten koste gaat van de nationale ontwikkeling. Dergelijk beleid heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de meest uiteenlopende mensenrechten, waaronder het recht op persoonlijke vrijheid, vrijwaring van dwangarbeid, mishandeling en foltering, het recht op een eerlijk proces, het recht op gezondheid, met inbegrip van palliatieve behandeling en zorg, het recht op passende huisvesting, vrijwaring van discriminatie, het recht op een schoon en gezond milieu, het recht op cultuur en de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vergadering en vereniging, en het recht op gelijke behandeling voor de wet.

Dit beleid, waarvan vele genderblind zijn, heeft ook een zeer negatief effect gehad op de meest kwetsbare mensen in de wereld, waaronder minderheden, mensen van Afrikaanse afkomst, inheemse volkeren, kinderen en jongeren, mensen met een handicap, ouderen, mensen met hiv/aids, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksen, daklozen, sekswerkers, migranten, werklozen en ex-delinquenten. Wereldwijd zitten vrouwen veel vaker/veel vaker dan mannen gevangenisstraffen uit voor drugsdelicten, ondanks het feit dat zij vaak op lage schaal, zonder geweld en voor het eerst bij dergelijke delicten betrokken zijn. Vaak spelen discriminerende genderstereotypen over het “morele” gedrag van vrouwen een rol bij de onevenredig hoge gevangenisstraffen.

Ditzelfde beleid werkt ook schadelijke praktijken in de hand, zoals het opstellen van rassenprofielen, en houdt het systeem van systemische en structurele discriminatie in stand, waardoor kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen worden getroffen, vooral mensen met meervoudige intersectionele identiteiten.

Press release by the UN on 24 June 2022

(English)

UN: Call for the end of the war on drugs

UN human rights experts have called on the international community to bring an end to the so-called “war on drugs” and promote drug policies that are firmly anchored in human rights.

Ahead of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on 26 June 2022, the experts issued a statement.

Press release by the UN on 24 June 2022

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook