De CB2-receptor speelt een belangrijke rol bij het reguleren van graft-versus-host-ziekte.

21 oktober 2020

Wetenschap / Dier: De CB2-receptor speelt een belangrijke rol bij het reguleren van graft-versus-host-ziekte.

Graft-versus-host-ziekte is een syndroom dat vaak wordt geassocieerd met beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties waarbij de getransplanteerde Cellen (het transplantaat) het lichaam (de gastheer) aanvallen.

Studies tonen aan dat de CB2-receptor een cruciale rol speelt bij het reguleren van dit syndroom, dat wordt gekenmerkt door ontstekingen in verschillende organen.

Wisconsin Medical School, Wauwatosa, VS.

Wissenschaft/Tier: Der CB2-Rezeptor spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der Graft-versus-Host-Krankheit

Die Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit ist ein Syndrom, das häufig mit Knochenmarktransplantationen und Stammzelltransplantationen in Verbindung gebracht wird, bei denen die transplantierten Zellen (das Transplantat) den Körper (den Wirt) angreifen.

Studien zeigen, dass der CB2-Rezeptor eine entscheidende Rolle bei der Regulation dieses Syndroms spielt, das durch Entzündungen in verschiedenen Organen gekennzeichnet ist.

Medizinische Hochschule von Wisconsin, Wauwatosa, USA.

 

Science/Animal: The CB2 receptor plays a major role in the regulation of graft-versus-host disease

Graft versus host disease is a syndrome, which is commonly associated with bone marrow transplants and stem cell transplants, where the transplanted cells (the graft) attack the body (the host).

Studies demonstrate that the CB2 receptor plays a critical role in the regulation of this syndrome, which is characterised by inflammation in different organs.

Medical College of Wisconsin, Wauwatosa, USA.

Yuan CY, et al. Blood. 2020:blood.2020004871

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook