IACM patiëntenraad medicinale cannabis gebruikers overleg wereldwijd

30 nov 2023   |   18:00 –

Elke laatste donderdag van de maand is er internationaal overleg met patiënten die medicinale cannabis gebruiken over heel de wereld. Dit gebeurt onder leiding van Franjo Grotenhermen van de IACM
Inmiddels is de website gelanceerd IACMpatientcouncil.org
En het manifesto
Hier hebben we allemaal hard aan gewerkt.

We hebben ons verenigd om samen een vuist te maken en voor iedereen gelijke rechten te krijgen, betreffende toegang, gebruik, thuiskweek, bezit en vervoer van medicinale cannabis.

Elk land op deze wereld heeft zijn eigen regels omtrent cannabis, wat het voor velen heel onoverzichtelijk maakt, wat nu wel en niet mag in jouw land.

Wij gaan dit samen in kaart brengen en gelijke rechten afdwingen wereldwijd.

Kort verslag vorige bijeenkomst

Datum 26/10/23

Aanwezig: Kevin, Gero , Jackie, Simón, Chris, Peter, Michael, Marian, Zach, Nate, Paula, Paolo (namens Isabella), Polita, Carola

Excuses: Pavel, Sue

Webinars: Mary en Peter moedigden iedereen die geïnteresseerd is aan om deel te nemen aan de webinars, omdat we nog een paar actieve leden in de werkgroep nodig hebben om vooruitgang te boeken. Gero zei dat webinars geïntegreerd moeten worden in de website (& hij wil graag meedoen aan de webinar groep)

Jackie – financiering voor Aberdeen: inleidend pakket samenstellen voor financieringsopties voor patiënten voor conferentie in Aberdeen. Belangrijk om sponsoring te krijgen: elke sponsor die we aanbrengen krijgt 10% van het bedrag voor de patiëntenraad.

Jackie update over lobbyen: we hebben contact opgenomen met de EU belangengroep voor medische cannabis. Iedereen die contact heeft met de Europarlementariër van zijn of haar land in de cannabis belangengroep – het zou nuttig zijn als hij of zij contact opneemt.

Website: Kevin heeft aangeboden om lid te worden van de website werkgroep en zal volgende week een ontmoeting hebben met Gero, Simón en Oliver de ontwikkelaar.

Website blog content update: Mary heeft richtlijnen opgesteld. Het is goed om in je eigen taal te schrijven en ChatGPT te gebruiken om te vertalen.

Chris stelde voor om algemene vragen te beantwoorden die kunnen worden omgezet in blogposts en ook kunnen worden gebruikt voor FAQ’s per land.

Carola sprak over de conferentie in Aberdeen: ze vindt de ticketprijzen te hoog. Opnieuw wordt benadrukt dat we sponsors moeten vinden. Jackie vroeg of lokale patiënten gereduceerde ticketprijzen kunnen krijgen.

AOB: artikel 75 Schengen werd besproken – verzending van cannabismedicijnen via de post om internationale grenzen in de Schengenzone te overschrijden in plaats van over de grenzen te reizen

Er is gesproken over het verkrijgen van financiering om een rapport te schrijven over waar mensenrechten/EU-wetten worden geschonden en dit voor de rechtbank in Brussel te brengen? Carola stelde voor om met Sita van EUMCA te praten.

Marian – alle prijzen, cannabissoorten, toegang, toegankelijkheid, bezit en vervoer moeten gelijk zijn voor alle patiënten in Europa dit moet zeker besproken worden in het Europees parlement. Er wordt hiervoor een document opgesteld wat alle landen kunnen ondertekenen om zo alles aan Brussel over te dragen.

Wie zijn wij?