Gemeente Terneuzen informatieavond over medicinale cannabis en thuiskweek

21 jan 2020   |   19:30 – 22:00

De datum was 3 december echter deze is verplaatst naar de derde week van januari 2020

 

Stichting PGMCG is uitgenodigd door de gemeente Terneuzen, om deel te nemen aan deze informatieavond over het gebruik van medicinale cannabis en thuiskweek:

Geachte stichting PGMCG

Naar aanleiding van een discussie, en een aangenomen motie, in de gemeenteraad over medicinale cannabis is er van uit de raad gevraagd een informatieavond te beleggen waarbij de diverse aspecten rond het gebruik van medicinale cannabis nader worden belicht.

Graag wil ik u vragen of het mogelijk is of een vertegenwoordiger van uw organisatie op dinsdag 3 december de visie van uw organisatie op het gebruik van medicinale cannabis kan toelichten. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Terneuzen en begint om 19.30 uur.

De volgende organisaties worden uitgenodigd: Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers, het Nederlandse Huisartiesten Genootschap, Bureau Medicinale Cannabis en Indigo.

De opzet die we voor ogen hebben is dat elke organisatie in 10 minuten hun visie op medicinale cannabis geeft. Na een korte pauze volgt dan een paneldiscussie.

In januari kregen we deze wijziging door;

Beste,

Het idee is nu om de informatieavond over medicinale cannabis in de week 4 van 2020 te houden.

De opzet is nu om de sprekers elk 15 minuten hun visie te laten geven. Vervolgens krijgen de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen.

Graag nodigen we u alsnog uit.

De overige genodigden zijn Emergis en bureau cannabis. Volgende week wordt de agenda toegezonden

 

PGMCG zal aanwezig zijn.

De motie van september