Onrechtvaardigheid & ontevredenheid – Medicinale Cannabis als een mensenrecht

In 4 video’s geeft Cannabis News Network u een update over de situatie in 2016. We onthullen wat onze rechten zijn. We laten zien hoe regeringen worstelen om ons die rechten te ontnemen, en hoe de internationale drugswetgeving landen dwingt een regering gecontroleerd systeem op te zetten. U zult zien waarom patiënten de enige slachtoffers zijn van een dergelijk systeem, omdat ze hun medicijn niet zelf mogen kweken of in het ergste geval worden gecriminaliseerd.

In aflevering 2 onderzoeken we de onrechtvaardigheid van het systeem van de medicinale cannabis de voorkeur van de Verenigde Naties, en de ontevredenheid van patiënten die afhankelijk zijn van dit systeem.

Marian Hutten en Rudolf Hillebrand vertellen hun verhaal.

In 4 videos Cannabis News Network will give you an update on the current situation. We reveal what our rights are. We show how governments are struggling to grand us those rights, and how international drug laws are forcing countries to set up a government controlled system. You’ll see why patients are the one and only victims of such a system, because they are not allowing to grow their own medicine, or worst, are being criminalized.

In episode 2, we investigate the injustice of the medicinal cannabis system preferred by the United Nations, and the dissatisfaction of patients who depend on this system.