THC kan de bloeddoorstroming verbeteren bij patiënten met vaatziekten van het oog.

25 mei 2021

Wetenschap/Mens: THC kan de bloeddoorstroming verbeteren bij patiënten met vaatziekten van het oog.

In een placebogecontroleerde studie met 24 gezonde vrijwilligers die 5 mg THC oraal toegediend kregen of een placebo, verbeterde THC de bloedstroom in het netvlies. Deze bevinding werd gepresenteerd door onderzoekers van de afdeling Klinische Farmacologie van de Medische Universiteit van Wenen, Oostenrijk.

Placebo had geen effect op de totale retinale bloedstroom of het retinale veneuze zuurstofgehalte. THC daarentegen induceerde een significante toename van de bloedstroom in het netvlies van gemiddeld 39 microliter per minuut tot 41 microliter per minuut, die gepaard ging met een significante toename van het zuurstofgehalte in het veneuze netvlies (van gemiddeld 0,129 tot 0,132 ml zuurstof per milliliter). De auteurs concludeerden dat het “geneesmiddel daarom een kandidaat zou kunnen zijn voor het verbeteren van de perfusie bij patiënten met oogvasculaire aandoeningen”.

Wissenschaft/Mensch: THC kann die Durchblutung bei Patienten mit Gefäßerkrankungen des Auges verbessern

In einer placebokontrollierten Studie mit 24 gesunden Probanden, die 5 mg THC oral oder ein Placebo erhielten, verbesserte THC den Blutfluss in der Netzhaut. Dieses Ergebnis präsentierten Forscher der Abteilung für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Universität Wien, Österreich.

Placebo hatte keinen Effekt auf den gesamten Blutfluss in der Netzhaut und den retinalen venösen Sauerstoffgehalt. Im Gegensatz dazu induzierte THC einen signifikanten Anstieg des retinalen Blutflusses von durchschnittlich 39 Mikrolitern pro Minute auf 41 Mikroliter pro Minute, was mit einem signifikanten Anstieg des retinalen venösen Sauerstoffgehalts einherging (von durchschnittlich 0,129 auf 0,132 ml Sauerstoff pro Milliliter). Die Autoren schlussfolgerten, dass das “Medikament daher ein Kandidat für die Verbesserung der Perfusion bei Patienten mit okulären Gefäßerkrankungen sein könnte.”

Hommer N, Schmidl D, Kallab M, Bauer M, Werkmeister RM, Schmetterer L, Abensperg-Traun M, Garhöfer G. The Effect of Orally Administered Low-Dose Dronabinol on Retinal Blood Flow and Oxygen Metabolism in Healthy Subjects. J Ocul Pharmacol Ther. 17. Mai 2021. [im Druck].

Science/Human: THC may improve perfusion in patients with vascular disease of the eye

In a placebo controlled study with 24 healthy subjects, who received 5 mg oral THC or a placebo, THC improved blood flow in the retina. This is the result presented by investigators at the Department of Clinical Pharmacology of the Medical University of Vienna, Austria.

Placebo had no effect on total blood flow in the retina and retinal venous oxygen content. In contrast, THC induced a significant increase in retinal blood flow from a mean of 39 microlitres per minute to 41 microlitres per minute, which was accompanied by a significant increase in retinal venous oxygen content (from mean of 0.129  to 0.132 mL oxygen per millilitre. Authors concluded that the “drug may therefore be a candidate for improving perfusion in patients with ocular vascular disease.”

Hommer N, Schmidl D, Kallab M, Bauer M, Werkmeister RM, Schmetterer L, Abensperg-Traun M, Garhöfer G. The Effect of Orally Administered Low-Dose Dronabinol on Retinal Blood Flow and Oxygen Metabolism in Healthy Subjects. J Ocul Pharmacol Ther. 2021 May 17. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook:

Glaucoom

Gebruik medicinale cannabis bij glaucoom