Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap

29 maart 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap volgens een case-serie

Onderzoekers van de Adelson Faculteit Geneeskunde van de Ariel Universiteit, Israël, presenteerden 4 gevalsbeschrijvingen van vrouwen met hyperemesis gravidarum (misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap), die baat hadden bij een behandeling met cannabis. Zij merkten op dat “Hyperemesis Gravidarum (HG) slechts gedeeltelijk reageert op standaard anti-emetica.”

Er was een zeer significante verbetering van de symptomen. De score van de PUQE (Pregnancy Unique Quantification of Emesis) verbeterde van een gemiddelde van 14,5 naar 7,5, naast een verbetering in de kwaliteit van leven. De auteurs schreven dat deze “resultaten suggereren dat cannabis effectief kan zijn bij HG, en dat dit onderzocht zou moeten worden in gecontroleerde studies met voldoende eigen vermogen, waarbij de potentiële risico’s voor de foetus volledig in overweging worden genomen”.

Science/Human: Cannabis may be helpful in the treatment of nausea and vomiting during pregnancy according to a case series

Investigators of Adelson Faculty of Medicine of Ariel University, Israel, presented 4 case reports of women with hyperemesis gravidarum (nausea and vomiting during pregnancy), who profited from a treatment with cannabis. They noted, that “Hyperemesis Gravidarum (HG) responds only partially to standard antiemetic medications.”

There was a highly significant improvement in symptoms. The score of the PUQE (Pregnancy Unique Quantification of Emesis) improved from a mean of 14.5 to 7.5 in addition to an improvement in quality of life. Authors wrote that these “results suggest that cannabis may be effective for HG, and should be studied in appropriately powered, controlled studies, fully considering potential fetal risks.”

Koren G, Cohen R. The use of cannabis for Hyperemesis Gravidarum (HG).J Cannabis Res, 2020;2(4).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook