Inbreng PGMCG internetconsultatie Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

26 december 2018

Op 19 december is onderstaande ingestuurd naar Besluit Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Naam: Stichting PGMCG (Voorzitter en oprichtster MDF Hutten)
Plaats: Tilburg
Datum: 19 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?

Nee helaas niet

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?

Nee, aangezien wij persoonlijk o.a. houden van een bio organisch gekweekte soort

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?

Dat er genoeg variëteiten op het menu komen staan, is een must, ook de kwaliteit moet geborgd zijn.

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?

Laat de coffeeshops hun eigen telers houden en die inschrijven en belasting betalen, nu wordt wit geld zwart gewassen

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?

als er niet voldoende soorten en goede kwaliteit word aangeboden zal het nog meer naar de straat handel gaan, met alle gevolgen van dien, dat hebben we al gezien met de wietpas en ingezetene criterium

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?

Preventie en voorlichting kan nooit genoeg zijn. De coffeeshops zelf geven vaak al genoeg voorlichting, de overheid dient ook op scholen en in het uitgaansleven voorlichting te geven

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?

Ja er zijn ook patiënten die gebruik maken van cannabis als medicijn, die afhankelijk zijn van de coffeeshops, omdat de soorten uit de apotheek niet effectief genoeg zijn, dus er moet ook op vervuiling getest worden. Tevens zijn er patiënten die thuis kweken, hiervoor zouden de gemeentes ook uitzonderingen moeten maken.