Brieven van Patiënten aan het NHG over medicinale cannabis

05 juni 2018

Veel patiënten zijn geschrokken van de uitspraak van het NHG over medicinale cannabis en hebben contact opgenomen met hun.

Op 4 juni reageerde NHG: Veel reacties op NHG-Standpunt Cannabis

Wij hebben een aangetekende brief naar Bruno Bruins gestuurd omtrent deze kwestie.

Een aantal patiënten hebben een brief of email geschreven aan het NHG, hieronder vindt je er twee van.

Brief 1

Mail aan het Nederlands Genootschap voor Huisartsen

L.S.

Hierbij wil ik U mijn verbazing en ongenoegen meedelen over het bericht dat U een plant, die middels list en bedrog in de jaren 30 van de vorige eeuw verboden is en nu, omdat de farmaceutische middelen duidelijk niet voldoen, weer volop in de belangstelling staat, alsnog ontoegankelijk wil maken voor de vele mensen die er zeker baat bij hebben.

U weigert middels deze handeling de grond van de farmaceutische middelen te erkennen.
Immers, de farmaceutische industrie is gestoeld op het chemisch nabootsen van natuurlijke, veelal plantaardige stoffen die reeds milennia bekend zijn als geneesmiddel.

De chemische medicijnen die de farmaceutische industrie door U laat voorschrijven zijn immers de chemische nabootsing van in de natuur vrij voorkomende planten, waarbij veelal slechts één werkzame stof centraal staat.

Echter, in de natuurlijke vorm, is het niet slechts één enkel component van de plant die genezing dan wel verlichting van klachten geeft.

Dat noemt men het entourage effect.

Door het wegnemen van de natuurlijke hulpcomponenten die in de planten die aan de basis van de farmaceutische middelen staan verliest het chemisch nagebootste middel veel van de natuurlijke geneeskracht.

Sterker nog, door gebrek aan deze natuurlijke componenten zijn zeer veel farmaceutische middelen zeer toxisch en doen meer kwaad dan goed.

Het is inmiddels zeer veel artsen en patiënten duidelijk dat er een overdaad aan medicijnen voorgeschreven dient te worden om één klacht te bestrijden.
Daar, waar die in 1937/38 verboden plant alleen voor vermindering dan wel verdwijnen van de klachten leidt.

De in veel gevallen dodelijke bijwerkingen van farmaceutische middelen staat inmiddels vast.

Bent U allen de eed vergeten die U hebt afgelegd bij het aanvaarden van Uw ambt als genezer?
Was dat niet iets over geen leed veroorzaken?

Ik heb vijftien jaar van mijn leven de farmaceutische middelen die U en de Uwe voorschrijven bij chronische zenuwpijn in mijn systeem gebracht, exact volgens voorschrift.
Begonnen met 3 x 5 mg oxycodon en antiepileptica per dag moest de dosering in zeer korte tijd worden verhoogd tot deze uiteindelijk uitkwam op meer dan 400 mg per dag van zowel de oxycodon als de antiepileptica.

In die 15 jaar heb ik 3 x de IC van het Medisch Centrum te Alkmaar van binnen moeten “bewonderen”.
Heb ik ook kwalen opgelopen door de farmaceutische middelen welke ik nu, middels de reeds veel besproken verboden plant gelukkig zelf onder controle heb kunnen krijgen.
Ik noem U depressie, 2 x acute pancreatitis, osteoperose, afasie, atrofie van spieren en verlies van levensvreugde.

Beseft U niet, dat indien Uw methode, liever gezegd, pogingen tot genezen zou werken, patiënten zich nooit of te nimmer zouden hoeven wenden tot de zogenaamde “alternative” geneeskunde?

Is het U niet bekend dat er in de laatste 5 decenia veel meer chronische ziektes lijken te bestaan dan daarvoor?

Is het U niet bekend dat de homeopatische geneeskunde volgens de man, uit wiens naam U een eed hebt afgelegd, zeer goed werkte en nog altijd veel beter werkt dan de farmaceutische, chemische leer die U hede ten dage aanhangt?

Met leedweze moet ik U meedelen dat U bent verworden tot marionetten van een groep geldgeile moordenaars.

U werkt mee om mensen te invalideren, vergiftigen, te vermoorden.

Bent U werkelijk daarom arts geworden?
Om Uw medemensen leed te berokkenen?

Ik gebruik inmiddels reeds 3,5 jaar de door Uw bazen verboden plant.
Heb sinds 1-7-2016 helemaal geen chemische medicijnen meer genomen en kan U zeggen dat ik, na het vinden van de voor mij ideale dosering, deze nog nooit is verhoogd.
Sterker nog, waar ik met de door Uw bazen gefabriceerde farmaceutische middelen een uur na inname reeds snakte naar de volgende dosis, ik nu halve en zelfs hele dagen vergeet om de middels alcohol extractie verkregen druppels in te nemen.

Mijn rolstoel, waaraan ik 16 jaar gebonden ben geweest staat al 2 jaar ongebruikt in de gang.

Ik kan U niet kwalijk nemen dat U niet geheel op de hoogte bent van de geschiedenis, het gebruik en het tot stand komen van het verbod op de plant welke wij kennen onder de namen
C.Sativa, C.Indica en C.Ruderalis.

Het is niet Uw fout dat Uw bazen U deze informatie hebben onthouden.
Uw bazen hebben immers beslist wat U wel en wat U niet mag leren tijdens Uw opleiding tot arts.

Het is aan U om te zien welk leed Uw bazen, middels U, de mensheid aandoen.
Ik kan Uw oogkleppen niet wegnemen.

Wat ik wel kan doen, is trachten, U Uw hoofd dusdaning te doen draaien, dat U een glimp zou kunnen opvangen van het leed, dat middels U, door Uw bazen gedwongen, aanricht.

Ik vraag U, smeek U, gooi de U opgedrongen oogkleppen af.
Doe ook de U opgedwongen oorpluggen uit.

Neem de door Uw bazen opgestelde verkoop praatjes voor wat ze zijn,
éénzijdige informatie, opgesteld door Uw bazen over middelen gefabriceerd door Uw bazen.

Luister naar Uw patiënten die reeds ervaring hebben met de verboden plant.
Informeer Uzelf over de verboden plant.

Kijk in Uw hart, wees eerlijk tegenover Uzelf.
Bedenk wat U zou doen indien U in de schoenen van Uw patiënt zou staan…

Hoogachtend,

R. Stam-van Zijtveld