Brief aan Bruno Bruins: Analyseren cannabis – Verzoek om informatie en Antwoord

04 juni 2018

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

T.a.v. Zijne Excellentie B.J. Bruins

de Minister voor medische zorg

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

 

Onderwerp : analyseren cannabis

Betreft : verzoek om informatie

 

Tilburg, 4 juni 2018

Hooggeachte minister,

Onze Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (hierna PGMCG) ondersteunt patiënten, die cannabis voor medicinale redenen gebruiken en fungeert hierbij voor velen (ook niet patiënten zoals artsen en apothekers) als vraagbaak.

Op 1 juni jl. is in de media-aandacht besteed aan het NHG-Standpunt Cannabis. Het Nederlands Huisartsen Genootschap benoemt hierin dat een onbekend aantal patiënten cannabis uit de coffeeshop gebruikt. Ook PGMCG beschikt niet over concrete cijfers, maar kan wel bevestigen dat veel patiënten cannabis in coffeeshops aankopen.

Het NHG benoemt overigens niet het fenomeen van de teelt voor eigen gebruik. Volgens recent onderzoek verwerft zo’n 5% van de cannabisgebruikers cannabis door deze zelf thuis te kweken. Via coffeeshops wordt circa 80% verworven.[1] (Zie de bijlage. )

Verontrustend is dat het NHG in haar standaard wijst op een onderzoek dat in 2005 door het RIVM is verricht en waaruit blijkt, dat de samenstelling en kwaliteit van de cannabis in coffeeshops erg kunnen variëren. Bovendien is door het RIVM verontreiniging met pesticiden, zware metalen, micro-organismen (onder andere schimmels) en haren beschreven. Het is PGMCG bekend dat sinds de inwerkingtreding van artikel 11a van de Opiumwet het voor coffeeshophophouders nog lastiger is geworden om wiet in te kopen. Het aanbod blijkt te zijn verschraald en het vinden van goede kwaliteit en betrouwbare leveranciers kennelijk steeds lastiger.[2] Deze ontwikkeling baart PGMCG zorgen als het aankomt op de samenstelling en de kwaliteit van de aangeboden cannabis.

[1] https://www.consultancy.nl/nieuws/15004/rotterdam-heeft-46-coffeeshops-nodig-om-aan-cannabisvraag-te-voldoen.
[2] Dirk.J. Korf, Nienke Liebregts & Ton Nabben, Waterbed, drukte en overlast, Bonger Reeks, 2016.