Heeft gammabestraling negatief effect op medicinale cannabis?

02 juni 2023

In Nederland is net zoals in Canada gammabestraling verplicht bij veel kruiden, dus ook cannabis, deze beslissing ligt bij het ministerie van gezondheid en welzijn.

Gamma-bestraling is een controversiële ontsmettingsmethode die nergens ter wereld is onderzocht op veiligheid voor gerookte of geïnhaleerde producten. Alhoewel het effectief de meeste bacteriën vernietigd, vernietigt het geen virussen of micro-giffen, en wordt vaak gebruikt om biologische verontreiniging als gevolg van slechte productie, of verwerkingspraktijken te verhullen.

Als je een zuiver product aanlevert is dit helemaal overbodig. (een schone kweek, zonder gebruik van pesticiden, chemicaliën, geen schimmels, goed gedroogd en opgeslagen)

Een van de bijwerkingen van gamma-bestraling is de productie van Unieke Radiologische Producten (URP’s); dat zijn een nieuwe soort chemicaliën als gevolg van bestralingen die niet in de natuur voorkomen. Van belang bij de gamma-bestraling van de hele plant cannabis is de potentiële productie van ‘cyclobutanones’, giftige kankerverwekkende chemicaliën die zich vormen wanneer vetten onderworpen worden aan gamma-bestraling (http://safeaccess.ca/research/flinflon/) en die worden verbonden aan de ontwikkeling van darmkanker bij ratten (Raul et al, 2002 / http://safeacces.ca/research/flikflooien/Radiolytic_Compounds.pdf) Ook worden door gamma-bestraling terpenen als myrceen en linalol vernietigd (Fan et al, 2002 / http://safeaccess.ca/flinflon/Fan_Cilantro_Irradiation%20.pdf) die juist therapeutische eigenschappen bevatten en worden gevonden in hoge concentraties van sommige soorten van de hele cannabis plant (McPartland & Mediavilla, 2002). Terpenen spelen mogelijk ook een significante rol in het synergetische effect en de biologische beschikbaarheid van THC en andere cannabinoiden (Russo E & McPartland J 2001. Cannabis and cannabis extracts: greater than the sum of their parts? Zie ook: Russo E Taming THC, 2011)
Een gesprek met dr. Richard Viau, directeur van Health Canada’s Drugs Analysis Services (8-12) geeft aan dat de overheid alleen recentelijk de potentiële gevaren van gamma-bestraling en cyclobutanones onderzoekt, ondanks een CSA persbericht die dit probleem al 15 september 2003 aankaartte (http://safeaccess.ca/pr/csapr7.htm) Omdat er simpelweg geen internationaal onderzoek is die de eindgebruikers van de PPS (prairie plant systeem) verzekert van veiligheid van gamma-bestraling bij mensen op de lange termijn – in het bijzonder bij gerookte of geïnhaleerde producten – lijkt het voor de hand liggen dat vanuit ‘het voorzorgbeginsel’ (alhoewel de veiligheid van onderzoekssubjecten en consumenten voorheen vanuit elk onbewezen wetenschappelijke veronderstelling als veilig werd gezien) bij deze belangrijke volksgezondheids-kwestie, de distributie van gamma-bestraalde cannabis door Health Canada onmiddellijk wordt gestaakt.

Conclusie. Concluderend, Canadians for Safe Access (CSA) roept Health Canada/ het bureau van Cannabis Medical Access en prairie plant systemen op om:

1. Een onmiddellijk moratorium op te leggen aan de distributie en gebruik van cannabis, geproduceerd door prairie plant systemen, bij klinische onderzoeken of anderszins totdat alle bovengenoemde bedenkingen volledig zijn opgehelderd en adequaat zijn hersteld.

2. Erkenning en uitleg van de hoge niveau’s van zware metalen en biologische onzuiverheden die door PPS’ eigen testen zijn vastgesteld, als mede door onafhankelijke testen door CSA.

3. Herstel van de ondermaatse teelt, behandeling of opslag met als gevolg hoge niveau’s van biologische onzuiverheden en zware metalen.

4. Onmiddellijke beëindiging van het gebruik van gamma-bestraling op de federale bevoorrading van cannabis in het licht van de totale absentie van studies waarbij de veiligheid daarvan bij geinhaleerde producten wordt bevestigd.

5. Zorgvuldige behandeling van zorgen van patiënten die gerelateerd zijn aan het gebrek aan selectie van medicinale cannabis-soorten en de slechte kwaliteit van het PPS product.

– De afgelopen twee jaar hebben Canadians for Safe Access toegewerkt naar het doel van het verzekeren dat alle Canadezen die een veilige bron van medicinale cannabis nodig hebben daar toegang tot hebben zonder gevaar of hinder. Dat betreft ook het steunen van het goede werk van Canada’s ongereguleerde netwerk van compassion clubs en gemeenschappen, als mede het aankaarten van klachten naar Health Canada’s bureau van medicinale cannabis en de medische cannabis toegang regelgeving.

Dit schrijven, zoals vele andere door CSA geentameerde tests, persberichten en consultaties die daaraan vooraf zijn gegaan, zijn geschreven vanuit de strekking van het algemeen belang en de poging om de huidige tekortkomingen van ons federale medicinale cannabis programma aan te kaarten.

Voor sommige patiënten is het therapeutische gebruik van cannabis een onderbouwde keuze; voor velen het is de enige behandeling die over blijft.

In elk geval, Canada’s kritieke en chronische zieken zouden niet als test-subjecten behandeld moeten worden door Heath Canada’s federale cannabis productie en distributie programma. De legitieme zorgen die in dit schrijven uiteen zijn gezet reflecteren maanden van onderzoek en honderden patienten-klachten; die verdienen de aandacht van Health Canada, Volksgezondheid minister Dosanj, de pers & het Canadese publiek, net zoals de eindgebruikers van dit programma de veiligste en sterkste medicatie die op dit moment beschikbaar zijn verdienen.